Een studie naar de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten

door de groep Werknemers van het EESC

Een studie die is verricht door het Europees Sociaal Waarnemingscentrum voor het Europees Economisch en Sociaal Comité op verzoek van de groep Werknemers.

De pijler voor sociale rechten draagt het potentieel in zich om nieuwe rechten van burgers te waarborgen, hetgeen hard nodig is na jaren van crisis en bezuinigingen. Maar in welke staat bevindt de pijler voor sociale rechten zich? Is de invloed ervan al merkbaar? En hoe moet het nu verder?

De Europese Unie heeft behoefte aan een krachtige sociale dimensie als tegenwicht voor het dominante economische perspectief, en deze kernfactoren behoren tot de beginselen van de pijler. Het algemene beeld van de pijler is positief, maar er zijn zorgen over het niet-bindende karakter en met name de financiering ervan, waarvoor gereserveerde middelen uit het Meerjarig Financieel Kader (MFK) cruciaal zullen zijn.

De studie heeft uitgewezen dat de pijler al een aanzienlijke impact heeft gehad op het Europees Semester 2018, met het sociale scorebord als positieve stap, al is nog enige verfijning noodzakelijk.

Met betrekking tot aanbevelingen wordt er in de studie op het belang gewezen van het vaststellen van een behoorlijk minimumloon, en het nog grotere belang van het vaststellen van een fatsoenlijk loon, een loon waarvan werknemers daadwerkelijk kunnen leven. De auteurs stellen voor het armoederisicopercentage te hanteren als richtlijn voor het vaststellen van fatsoenlijke lonen, afgestemd op specifieke nationale omstandigheden. (pr)

Het onderzoek is hier te raadplegen: