Oostenrijks voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 2018

Van 1 juli tot 31 december 2018 vervult Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Als motto heeft de regering van bondskanselier Sebastian Kurz "Een Europa dat beschermt" gekozen. In het programma van het voorzitterschap is aandacht voor volgende thema's: veiligheid en migratie, behoud van concurrentiekracht door middel van digitalisering, stabiliteit in de buurlanden en toenadering van de westelijke Balkanlanden tot de EU. Onder het Oostenrijkse voorzitterschap wordt verder onderhandeld over de brexit. Vóór de definitieve uittreding van het Verenigd Koninkrijk, die op 29 maart 2019 is gepland, moeten alle nationale parlementen in de EU-lidstaten een definitief akkoord over de brexit ratificeren. Het voorzitterschap van de EU zal ook verder onderhandelen over het meerjarig financieel kader 2021-2027. Gernot Blümel, Oostenrijks minister voor de EU, zal op de julizitting van het EESC (11 en 12 juli 2018) te gast zijn om het werkprogramma voor te stellen en te antwoorden op vragen van de leden van het EESC. (eh)