Negende editie EESC Civil Society Days: Het digitale tijdperk heeft menselijke vaardigheden en een passend wettelijk kader nodig

De Civil Society Days 2018 die op 24 en 25 mei bij het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) te Brussel door de verbindingsgroep zijn georganiseerd, stonden in het teken van Burgerschap, democratie en cultuur in een gedigitaliseerd Europa.

De razendsnelle veranderingen die zich in het digitale tijdperk voltrekken, zullen niet zonder slag of stoot gaan, maar op de lange duur zullen mensen minder en anders gaan werken, met een beter subjectief welzijn, zei Andrea Renda, die een leerstoel Digitale Innovatie bekleedt aan het Europa College, in zijn toespraak. Ray Pinto, beleidsdirecteur bij DIGITALEUROPE, waarschuwde dat Europa ongeveer een half miljoen deskundigen tekortkomt. Europa is bovendien achtergebleven bij de VS en China, die een enorme toename van AI-patenten registreerden. 83 % van alle externe investeringen in AI werd in de wacht gesleept door de VS en China.

Tijdens zes workshops spraken de deelnemers over samenleven in het digitale Europa van de toekomst. Deze workshops zijn uitgemond in zeven belangrijke aanbevelingen:  

  • synergieën creëren tussen onderwijs en cultuur op het gebied van culturele expressie en burgerschap in alle onderwijsomgevingen en vanuit het oogpunt van een leven lang leren;
  • maatschappelijke organisaties ondersteunen zodat meer mensen worden bereikt om gelijkheid, inclusiviteit en participatie in het maatschappelijk leven te laten zien en te bevorderen, ook online;
  • controle en toezicht verbeteren en het maatschappelijk middenveld betrekken bij de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend;
  • op lokaal niveau vaker gebruikmaken van e-tools voor cocreatie/crowdsourcing met het oog op het vergroten van de betrokkenheid van burgers;
  • toegankelijkheid moet dezelfde weg volgen als beveiliging en gegevensbescherming; het moet een kernaspect van ICT-producten en -diensten zijn;
  • AI kan en moet werknemers aanvullen en niet vervangen;
  • een EU-handvest van digitale grondrechten ondersteunen en bevorderen. (sma)