Prijs voor het maatschappelijk middenveld 2018 over identiteiten, Europese waarden en cultureel erfgoed in Europa

De mondiale ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben het Europese project op de proef gesteld. Op de interne verdeeldheid, politieke onvrede en de drastische stijging van de migratie waren burgers en overheden op alle niveaus niet voorbereid, wat leidde tot een opleving van nationalistische retoriek en druk op de onderlinge solidariteit. In deze context hebben maatschappelijke organisaties een fundamentele rol gespeeld om de aandacht te vestigen op het potentieel van het Europese culturele erfgoed, om identiteiten en samenlevingen te verstevigen en de enorme mogelijkheden te promoten van de diversiteit die de basis van de Europese geschiedenis vormt.

Met zijn prijs voor het maatschappelijk middenveld wil het EESC in 2018 innovatieve initiatieven belonen die hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd door:

  • het bewustzijn te vergroten van de vele lagen en rijkdom van de Europese identiteiten;
  • het potentieel van Europa's culturele rijkdom ten volle te benutten;
  • het cultureel erfgoed in Europa toegankelijker te maken; en
  • de Europese waarden te bevorderen, waaronder eerbied voor de menselijke waardigheid en mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat.

De maximaal vijf winnaars zullen samen een bedrag van 50 000 EUR mogen verdelen. De deadline voor aanmeldingen is 7 september 2018 en de prijsuitreiking zelf zal op 13 december 2018 in Brussel worden gehouden. Alle maatschappelijke organisaties die officieel zijn geregistreerd in de Europese Unie en op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau actief zijn, kunnen meedingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. Ook individuen kunnen meedoen.

De volledige lijst van criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn hier te vinden. (ll)