Hoe kijkt de burger ertegenaan? - Deel 8: Als de arbeidswereld instort

Toen COVID-19 Europa trof, bracht het niet alleen ziekenhuizen op de rand van de afgrond, maar veroorzaakte het ook een ravage op tal van andere fronten: het Europese bbp kelderde, de industriële productie stortte in en duizenden verloren hun baan. De toekomst ziet er evenmin rooskleurig uit. In deel 8 - "Als de arbeidswereld instort" - gaan we na wat de EU zou kunnen doen op het gebied van werkgelegenheid, waar zij slechts beperkte bevoegdheden heeft. We spreken met professor Caroline de la Porte van de Copenhagen Business School, die ons een kort overzicht geeft van de werkgelegenheidsrichtsnoeren, een instrument dat de EU in staat stelt het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten te helpen coördineren. EESC-lid Ellen Nygren vertelt ons over het voorstel van het EESC om de werkgelegenheidsrichtsnoeren te herzien in het licht van de COVID-19-crisis. Zo zouden de lidstaten onder meer hulp kunnen bieden aan zelfstandige Europeanen, zoals de Portugese muzikant Tiago Rodrigues. Hij doet ons zijn verhaal over hoe hij en zijn 5EX-band van de ene op de andere dag werkloos werden.

Leden vertellen ...

Onze rubriek “Leden vertellen” wordt steeds veelkleuriger en biedt inmiddels een bonte schakering van gevoelens, mijmeringen en observaties over het leven en het verstrijken van de tijd. Uit de getuigenissen van EESC-leden blijkt wel dat de zware en lange crisis die we doormaken in het geheugen gegrift zal blijven. Wij zijn de leden zeer erkentelijk voor het feit dat zij hun gedachten over deze crisistijd met onze lezers hebben willen delen.

Wij bedanken Irini Pari, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Reet Teder, Tatjana Babrauskiené, Gunta Anča, Kinga Joó, Sofia Björnsson, Evangelia Kekeleki, Michalis Antoniou, Philip von Brockdorff, Peter Schmidt en Cristian Pîrvulescu.

Alle artikelen zijn te lezen via de volgende link: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501 (eh)

 

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

CIVIL SOLIDARITY PRIZE – EEN PRIJS VOOR DE TOPPERS ONDER ONS

Beste lezers,

In deze tijd van het jaar lanceert het EESC normaliter zijn unieke Civil Society Prize ter beloning van geslaagde projecten van maatschappelijke organisaties en individuele burgers waarmee onze gemeenschappelijke Europese waarden extra aandacht krijgen en onze Europese identiteit wordt versterkt. Elk jaar kiezen we voor de prijs een thema dat in onze ogen belangrijk is en zetten we de prestaties van het maatschappelijk middenveld op dat specifieke terrein in de bloemetjes. In 2019 hebben we de winnaars van de elfde editie van de Civil Society Prize bekroond. Toen stond gendergelijkheid en het empoweren van vrouwen centraal.

Voor in uw agenda

28 augustus 2020, Brussel, België

Openbare hoorzitting
Goede praktijkvoorbeelden van diversiteitsbeheer en het toekomstige EU-diversiteitsbeleid voor migranten en etnische minderheden

8 september 2020, Brussel, België

Openbare hoorzitting
De impact van de rechtsstaat op economische groei


15-16 juli 2020, Brussel, België

EESC-zitting

Dessine - moi...

Evangelia Kekeleki: Gegarandeerd moet worden dat alle lidstaten gelijke toegang hebben tot vaccins, therapieën en diagnostische tests

Ik vond het niet bepaald moeilijk om in huis te blijven. Er waren veel dingen die ik al jaren had laten versloffen.Zo kon ik me hiermee bezighouden en ik ben blij dat ik ze heb kunnen regelen.
De ongeordende familiefoto’s, de erfstukken die ik uit de huizen van onze overleden ouders had verzameld, hebben weer een plaatsje gevonden.

Het opruimen leidde tot sterke emoties. Ik hield me bezig met dingen die ik mis, zoals handwerken, gebak maken, koken, ik maakte traditionele Griekse likeur, marmelade en ingemaakte vruchten, dingen waar ik in het jachtige dagelijks leven dus niet aan toe kom.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: Van de Winteroorlog tot poëzie

Het was de 80e verjaardag van het einde van de Winteroorlog tussen de Sovjet-Unie en Finland. De nationale herdenking was wegens het coronavirus geannuleerd, maar om 11 uur luidden de klokken in alle lutherse, orthodoxe en katholieke kerken van het land. Ik ging naar buiten om naar het klokkenspel te luisteren en zag een nagenoeg desolaat Helsinki.

Sofia Björnsson: landbouwerssolidariteit in Zweden

Ik werk voor de Federatie van Zweedse landbouwers (LRF), en bij het begin van de pandemie was het alle hens aan dek om de voedselzekerheid te waarborgen.

Irini Pari: “De crisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat onze toekomst een gedeelde toekomst is”

Terwijl ik deze regels schrijf, en het slot langzaam weer van de lockdown gaat, duiken er vragen op: hoe zal de wereld er na vandaag uitzien? Welke sporen en littekens zal deze pandemie nalaten in onze economie, onze samenleving en ons leven? En ook: hebben we hier iets uit geleerd? Gaan we de dingen voortaan anders doen?

Tatjana Babrauskienė: “De lockdown heeft ruimte geboden voor herbronning en ons doen beseffen hoe belangrijk onze relaties zijn”

Tatjana Babrauskienė is lid van het EESC en van de Litouwse Vakbond van onderwijzend en wetenschappelijk personeel. EESC Info vroeg haar hoe zij vanuit haar lidstaat naar COVID-19 kijkt.

 

Reet Teder: “Het voelt goed om terug te zijn”

Toen de crisis midden maart uitbarstte, kwamen we echt in een ongeziene en ongelofelijke situatie terecht. In heel Europa lag vrijwel alles stil, hoewel niemand op dat moment eigenlijk wist of de lockdown een verschil maakte. Het redden van levens was het belangrijkst en de economie moest worden opgeofferd.

Peter Schmidt: “We moeten de stap zetten naar een welzijnseconomie”

Duits vakbondsafgevaardigde Peter Schmidt vertelt ons over de uitdagingen waar de vakbonden in zijn land voor staan, te midden van mensen die op inactief worden gezet of hun baan verliezen enerzijds en ‘essentiële’ werknemers die hun veiligheid op het spel zetten anderzijds.

Kinga Joó: gezinnen kunnen het immuunsysteem van de samenleving versterken

Op 10 maart vond de bijeenkomst van het gemengd raadgevend comité EU-Servië in Brussel plaats in een vreemde en drukkende sfeer. Naderhand haastte iedereen zich weer de weg op. Ik keerde huiswaarts in het besef dat Europa voor woelige tijden stond en met het vermoeden dat dit wel eens mijn laatste vlucht in lange tijd kon worden. In Hongarije heersten in deze periode vooral onzekerheid en ongeloof bij de bevolking. Bij veel landgenoten drong de ernst van de situatie echt door toen de regering besloot om de festiviteiten ter gelegenheid van de nationale feestdag op 15 maart te annuleren.

Philip von Brockdorff: de voor- en nadelen van een leven online

Ik heb gemengde gevoelens over de lockdown. Aan de ene kant heb ik door van thuis uit te werken meer tijd voor mijn gezin dan ooit. Aan de andere kant heb ik een kamer in mijn huis moeten ombouwen tot kantoor. En omdat lang thuisblijven soms frustrerend is, probeer ik ook tijd te besteden aan mijn favoriete hobby: naar muziek luisteren op mijn hifi-installatie.

Michalis Antoniou: De ervaringen en de rol van de Cypriotische Federatie van werkgevers en industriëlen tijdens de COVID-19-pandemie

In zijn nationale toespraak op 15 maart kondigde de president van Cyprus preventieve maatregelen aan die het land en grote delen van de economie beperkingen oplegden. De boodschap was dat er economisch zwaar weer op til was en dat we ons allemaal schrap moesten zetten voor de gevolgen.

Gunta Anča: “Een crisis is een uitgelezen kans om te zien wat de zwakste schakels zijn”

De lockdown was een vreemde periode waarin ik mezelf beter heb leren begrijpen. Aan de ene kant was het voor mij een droom die uitkwam: thuisblijven en genoeg tijd hebben om alle dingen te doen die ik altijd al wilde doen maar waar ik geen tijd voor had. Aan de andere kant deed de lockdown me beseffen hoe belangrijk sociale contacten zijn: andere mensen ontmoeten, met ze praten, ze aanraken en ze in het echt en niet op een scherm zien. En ik realiseerde me ook hoe zwaar het is om dat allemaal te missen.

Cristian Pîrvulescu: Mijn lockdown? Meer werk, meer stress, minder rust

Hoe waren mijn twee maanden lockdown in Boekarest? Vreemd! Roemenië nam de eerste maatregelen op 15 maart en vanaf 18 maart was iedereen verplicht om thuis te blijven. Vóór 15 maart was dat niet meer dan een aanbeveling die amper werd opgevolgd, wat grote epidemiologische risico’s met zich meebracht. De strenge lockdown duurde tot 15 mei, toen de noodtoestand werd opgeheven en vervangen door een ‘alarmtoestand’. Maar die twee maanden waren zeker geen vakantie voor mij! Integendeel, ik heb hard gewerkt en was elke dag meer dan 12 en soms wel 16 uur lang online bezig met cursussen en activiteiten op het platform van de faculteit, deelname aan tv-uitzendingen, interviews, vergaderingen en webinars.

Nieuws van het EESC

EESC kent prijs voor burgersolidariteit toe voor projecten in de strijd tegen COVID-19, in elke lidstaat en in het VK

Met de prijs voor burgersolidariteit wil het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) initiatieven van particulieren, maatschappelijke organisaties en particuliere bedrijven in de EU en het Verenigd Koninkrijk belonen in de strijd tegen COVID-19 en de verwoestende impact ervan.

Hoge verwachtingen van het Duitse EU-voorzitterschap

Op 1 juli heeft Duitsland het roer overgenomen van Kroatië. Het land staat daarmee waarschijnlijk voor zijn zwaarste EU-Raadsvoorzitterschap ooit, nu Europa is getroffen door de grootste crisis op economisch, sociaal en gezondheidsgebied die het in de moderne geschiedenis heeft meegemaakt. 

EESC-bijdrage aan het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 – Een eerste stap in de richting van een duurzamere en rechtvaardigere samenleving

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tijdens zijn julizitting een resolutie goedgekeurd over zijn bijdrage aan het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021. In het document worden de voorstellen van de Europese Commissie om de COVID-19-crisis te boven te komen toegejuicht en wordt het volgende jaar beschouwd als een gelegenheid om de economie en de samenleving van de EU te herstructureren en te verbeteren.

EESC discussieert over migratie met commissaris voor de bevordering van onze Europese levenswijze

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tijdens zijn julizitting gedebatteerd met vicevoorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas, belast met de portefeuille “Bevordering van onze Europese levenswijze”, die in dat verband sprak over een reeks aanstaande initiatieven, waaronder het nieuwe pact voor migratie en asiel, het EU4Health-programma en de nieuwe strategie voor de veiligheidsunie.

Aan vooravond EU-top zegt EESC-voorzitter Luca Jahier Eurocommissaris Gentiloni volledige steun toe voor COVID-19-herstelpakket van de Commissie

Voorzitter Jahier uitte kritiek op het recente voorstel van de Raad van de EU om de nationale regeringen de mogelijkheid te geven hun veto uit te spreken over een hervormingsprogramma dat een lidstaat in het kader van het pakket opstelt. In een debat met Europees commissaris Paolo Gentiloni tijdens de afgelopen plenaire zitting van het EESC verklaarde Jahier dat het hele Comité wat dit betreft achter de Europese Commissie staat.

Coronavirusrespons: het EESC dringt aan op snelle goedkeuring van het EU-herstelplan

De EU moet meer doen voor het herstel na de coronaviruspandemie en moet dit snel doen, waarbij zij blijk moet geven van solidariteit en een ambitieuze visie op de toekomst van Europa. In drie tijdens de julizitting goedgekeurde adviezen en een standpuntnota steunt het Comité de door de Europese Commissie ingediende herstelvoorstellen, met inbegrip van de herziene EU-begroting 2021-2027, en dringt het erop aan dat deze snel worden goedgekeurd.

Europa heeft de politieke moed van Robert Schuman nodig

70 jaar nadat ze werd uitgesproken, herinnert de verklaring van Robert Schuman ons eraan dat het politieke moed en visie vergt om een verschil te maken en de loop van de geschiedenis te veranderen.

EESC lanceert webpagina’s over “Het maatschappelijk middenveld tegen COVID-19”

“Het maatschappelijk middenveld tegen COVID-19” is de nieuwe speciale rubriek van de EESC-website waarin meer dan 50 verhalen zijn gebundeld over herstel, solidariteit en praktische maatregelen tijdens de uitbraak van het coronavirus. In deze op 2 juli 2020 gelanceerde rubriek wordt aandacht besteed aan de initiatieven die EESC-leden, via hun lokale organisaties in de lidstaten, hebben genomen om met de COVID-19-crisis om te gaan.

Verbeter maar verander de machinerichtlijn niet, zegt het EESC

Tijdens zijn junizitting heeft het EESC een informatief rapport over de herziening van de machinerichtlijn goedgekeurd. De leden van het EESC zijn ingenomen met de huidige inspanningen van de Commissie om de werking van Richtlijn 2006/42/EG, die voor de Europese industrie een erg belangrijk en succesvol instrument is, te verbeteren, maar merken tegelijk op dat radicale wijzigingen van de richtlijn een ingrijpend negatief effect zouden hebben en moeten worden vermeden.

Het EESC stelt voor om een buitengewoon fonds op te zetten om de landbouwsector te ondersteunen als reactie op de COVID-19-pandemie.

Het EESC is ingenomen met de nieuwe maatregel die de Europese Commissie heeft voorgesteld om de landbouwbedrijven en de kleine en middelgrote ondernemingen van de agrovoedingssector die met liquiditeitsproblemen kampen, te ondersteunen en om hen te helpen de huidige crisis economisch te overleven. Het EESC is echter van mening dat de Europese Commissie een buitengewoon fonds zou moeten opzetten om deze maatregel ten uitvoer te leggen.

Nieuws van de groepen

Groep Werkgevers van het EESC stuurt brief naar Europese Raad: bedrijfsleven is voor EU essentieel om coronacrisis te boven te komen

door de groep Werkgevers van het EESC

Aangezien de economische gevolgen van de coronacrisis dringend moeten worden aangepakt, heeft de groep Werkgevers in een brief aan alle Europese staatshoofden en regeringsleiders aangedrongen op snelle en ambitieuze maatregelen. Alleen als de lidstaten samenwerken, kunnen de herstel- en wederopbouwmaatregelen de EU (en haar burgers en bedrijven) een succesvolle toekomst garanderen.

De EU staat op een tweesprong: herstel en wederopbouw van Europa

door de groep Werknemers

Duitsland heeft het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen op een voor Europa cruciaal moment: de EU staat op een tweesprong. We hebben te maken met de ergste crisis in vredestijd van de afgelopen 90 jaar, met alleen al in Europa meer dan honderdduizend doden en enorme klappen voor de economie, terwijl we bovendien niet weten of ons nieuwe golven van de pandemie te wachten staan. Tijdens de moeilijke maanden van de lockdown, toen werd geprobeerd om onze landen draaiende te houden, hebben gezondheidswerkers, maar ook mensen die producten afleveren of die werken in supermarkten en bij reinigingsdiensten — vaak onzekere en onderbetaalde banen —, het verreweg het zwaarst te verduren gehad.

Maatschappelijke organisaties die vluchtelingen en migranten in Europa helpen

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 22 juni organiseerde de groep Diversiteit Europa van het EESC een conferentie met als titel Maatschappelijke organisaties die vluchtelingen en migranten in Europa helpen, die vanop afstand en ter plaatse kon worden bijgewoond.