Media moeten paternalistische beeldvorming over mensen met een handicap overboord gooien

Gelet op de vaak eenzijdige voorstelling van mensen met een handicap, doordrongen van medelijden, mythes en misvattingen, alsmede het nog steeds ontoereikende aanbod van voorlichtings- en amusementsprogramma's die ‘volledige toegankelijkheid’ bieden, hebben de Europese media nog een lange weg te gaan om op een waarheidsgetrouwe en inclusieve manier te berichten over mensen met een handicap.

De belangrijke rol van de media bij de bewustmaking over de rechten van mensen met een handicap en de bestrijding van de nog steeds wijdverbreide vooroordelen en het sociale stigma waar zij in Europa mee kampen, was het centrale thema van de hoorzitting “Communicatie over de rechten van gehandicapten” die op 28 juni bij het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in Brussel werd gehouden.

Communicatie over de rechten van mensen met een handicap is een belangrijk onderdeel van een bredere kwestie, namelijk: hoe weerspiegelen we de diversiteit van onze samenleving als geheel? Die vraag voert ons naar de kern van onze democratische waarden. Dit vraagstuk wordt de komende jaren cruciaal, zei EESC-lid Ioannis Vardakastanis bij de aanvang van het evenement.

De hoorzitting werd bijgewoond door EESC-leden en vertegenwoordigers van een aantal ngo's die zich inzetten voor mensen met een handicap. Ook de European Broadcasting Union (EBU) en het Media Diversity Institute (MDI), een instelling die het medialandschap kritisch volgt en een verantwoorde berichtgeving over diversiteit bevordert, waren vertegenwoordigd. (ll)