EESC steunt klimaatmaatregelen van het Finse voorzitterschap

Finland heeft op 1 juli het voorzitterschap van de EU overgenomen. Topprioriteit van het Finse voorzitterschap is de EU te verbinden tot aanzienlijke emissiereducties om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Het EESC zal de inspanningen van het nieuwe voorzitterschap op het gebied van klimaat steunen en zich blijven inzetten voor een gunstig EU-kader voor klimaatinitiatieven van burgers en gemeenschappen.

De andere prioriteiten van het Finse voorzitterschap zijn: de versterking van gemeenschappelijke waarden en van de rechtsstaat, een meer concurrerende en sociaal inclusieve Unie, de versterking van de positie van de EU als wereldleider op klimaatgebied en volledige bescherming van de burgers.

Bijzondere uitdagingen tijdens het Finse voorzitterschap zijn onder meer het toezicht op het brexitproces en de onderhandelingen tussen de lidstaten over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) van de EU. Op basis van zijn beleidsaanbevelingen voor het MFK voor de periode na 2020 en met name de sectorale wetgevingsvoorstellen voor uitgavenprogramma's zal het EESC proberen om de onderhandelingen positief te beïnvloeden, zodat ze tijdig kunnen worden afgerond.

In overeenstemming met zijn slagzin “Een duurzaam Europa, een duurzame toekomst” zal Finland een ecologische vergadercultuur bevorderen door veel van zijn bijeenkomsten in Helsinki te organiseren (zes informele ministerbijeenkomsten zullen in de Finse hoofdstad plaatsvinden) en de deelnemers aldaar karaffen Fins leidingwater en lokaal geproduceerd biologisch voedsel voor te schotelen.

Ook het EESC organiseert verschillende bijeenkomsten in Finland. Het bureau van het EESC kwam op 6 juni reeds in Helsinki bijeen en ook de drie groepen van het EESC hebben de komende maanden vergaderingen in Finland op het programma staan (werkgevers: 8-9 oktober, werknemers: 9 oktober, Diversiteit Europa: 16-17 september). Na 1999 en 2006 bekleedt Finland voor de derde keer sinds zijn toetreding in 1995 het roulerende voorzitterschap van de EU. Meer informatie over de activiteiten van het EESC tijdens het Finse voorzitterschap is te vinden in de hieraan gewijde brochure: https://bit.ly/2XHm6xb.(ml)