Arno Metzler, voorzitter van de groep Diversititeit Europa, neemt deel aan de algemene vergadering van de UNAF

door de groep Diversiteit Europa van het EESC

De Franse nationale bond van gezinsverenigingen (UNAF) heeft op 22 en 23 juni in Reims zijn algemene vergadering gehouden. De heer Metzler was hiervoor uitgenodigd door mevrouw Basset, vicevoorzitter van de UNAF en lid van groep III. De belangrijkste onderwerpen van het debat waren de participatieve democratie en de rol van intermediaire organen.

Arno Metzler lichtte voor de Vergadering namens de groep Diversiteit Europa toe hoe het maatschappelijk middenveld in Europa gehoord wordt. In zijn toespraak over het gezinsbeleid kondigde hij aan dat de groep Diversiteit Europa op 12 november 2019 een conferentie organiseert over “Nieuwe rolmodellen in Europese samenlevingen”.

“Ik vraag me af waarom er geen gezinsbeleid is op EU-niveau. Deze lacune moet worden gedicht, want gezinnen zijn belangrijke onderdelen van het Europese culturele erfgoed: ze zijn het cement dat het maatschappelijk middenveld en zijn organisaties bij elkaar houdt”, aldus de heer Metzler, die er nog aan toevoegde dat hij er bij groep III op zal aandringen “op Europees niveau het initiatief te nemen teneinde alle actoren die zich in Europa inzetten voor gezinnen en hun bescherming, bijeen te brengen”.

Het idee van een Europees Gezinsparlement, naar het voorbeeld van het door Staffan Nilsson opgerichte Europees Plattelandsparlement, werd door de 600 deelnemers enthousiast onthaald. De voorzitter van de UNAF beloofde haar steun aan dit Europees Gezinsparlement en benadrukte dat zij ook andere Europese familienetwerken zou aanmoedigen om dit project te steunen. (jh)