Gabriele Bischoff, voormalig voorzitter van de werknemersgroep van het EESC, verkozen voor het Europees Parlement

Gabriele Bischoff, die tot voor kort de werknemersgroep van het Europees Economisch en Sociaal Comité voorzat, is in het Europees Parlement gekozen als lid van de S&D-fractie. Ze had zich verkiesbaar gesteld als lid van de Duitse SPD voor het kiesdistrict Berlijn.

Mevrouw Bischoff, die in 2009 in haar hoedanigheid van bestuurder bij de koepel van Duitse vakbonden (DGB) tot het EESC was toegetreden, bekleedde tussen 2015 en 2019 het voorzitterschap van de werknemersgroep van het EESC. (dm)