Nieuwe samenstelling van het EESC-bureau

Sinds 18 april heeft het EESC naast een nieuwe voorzitter en nieuwe vicevoorzitters ook een nieuw bureau.

Het 39-koppige bureau bestaat uit de volgende leden:

Groep Werkgevers

Groep Werknemers

 

Groep Diversiteit Europa

 

Christa SCHWENG

Ferre WYCKMANS

Ronny LANNOO

Milena ANGELOVA

Andreas PAVLIKKAS

Dilyana SLAVOVA

Bernd DITTMANN

Lucie STUDNIČNÁ

Arno METZLER

Irini Ivoni PARI

Gabriele BISCHOFF

Benedicte FEDERSPIEL

Stéphane BUFFETAUT

Bernt FALLENKAMP

Meelis JOOST

Maurizio REALE

Isabel CAÑO AGUILAR

Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Gintaras MORKIS

Markus PENTTINEN

John BRYAN

Vitālijs GAVRILOVS

Pierre Jean COULON

Luca JAHIER

Stefano MALLIA

Erika KOLLER

Josiane WILLEMS

Jacek KRAWCZYK

Stefano PALMIERI

Jan DIRX

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

João DIAS DA SILVA

Karolina DRESZER-SMALEC

Karin EKENGER

Andrej ZORKO

Ariane RODERT

Jože SMOLE

Agnes TOLMIE

Rudolf KROPIL

 

Het bureau is het politieke besluitvormingsorgaan van het EESC. De belangrijkste taak ervan is het organiseren en coördineren van het werk van de organen van het EESC en het vaststellen van de beleidsrichtsnoeren voor deze werkzaamheden.

Het bestaat uit de voorzitter, de twee vicevoorzitters, de drie groepsvoorzitters en de afdelingsvoorzitters en dient minimaal één – en maximaal drie – vertegenwoordigers uit elke lidstaat te bevatten.