rEUnaissance: De nieuwe EESC-voorzitter belooft burger te betrekken bij een duurzaam Europa

De Italiaanse Luca Jahier is verkozen tot 32e voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), dat hij de komende tweeënhalf jaar zal leiden, samen met zijn twee nieuwe vicevoorzitters, Milena Angelova (Bulgarije) voor de begroting en Isabel Caño Aguilar (Spanje) voor communicatie

Tijdens de plenaire zitting van het EESC van 18 april trad Georges Dassis als voorzitter af en lichtte de nieuwe voorzitter in een gloedvolle toespraak de vier prioriteiten van zijn programma toe: duurzame ontwikkeling, bevordering van vrede, meer aandacht voor de rol van cultuur en inspraak voor de Europese jongeren.

“Ik verzoek u allen om zich met mij en samen met de burgers in te zetten voor een duurzame Europese toekomst. Het is mijn grote wens om samen met u Europa nieuw leven in te blazen en te ijveren voor een tweede Europese Renaissance!”, aldus de heer Jahier ten overstaan van het 350 leden tellende orgaan, dat na de benoeming van het nieuwe bureau een lichtend voorbeeld van gendergelijkheid genoemd kan worden nu vele belangrijke functies door vrouwen worden bekleed.

Europa heeft nog steeds met hoge armoedecijfers, een onopgeloste migratiecrisis en een tekort aan vertrouwen in de democratische instellingen te kampen en zou dan ook gebaat zijn bij een krachtige humanistische revolutie en een transformatie zoals ten tijde van de Renaissance", zo zei de heer Jahier, die de hoop uitsprak dat deze “rEUnaissance” werkelijkheid wordt aan de hand van zijn vier prioriteiten “voor een toekomstagenda die ons allen verbindt”.

De heer Jahier loofde het werk dat door zijn voorganger, de heer Dassis, is verricht ten aanzien van belangrijke kwesties als migratie, de sociale pijler en de toekomst van Europa. Hij zal op de ingeslagen weg voortgaan en wil het EESC een nog betere rol laten spelen bij het tegengaan van nationalistische en populistische tendensen, en het tegengaan van maatregelen waarmee de ruimte voor het maatschappelijk middenveld wordt ingedamd.

Het vereist lef om het Europa van morgen vorm te geven. We moeten ons een nieuwe wereld durven voor te stellen. We hebben geen tijd te verliezen. Vele nederlagen in de geschiedenis zijn immers samen te vatten in twee woorden: te laat," zo zei de heer Jahier tot slot.

In hun inaugurele redes spraken de twee vicevoorzitters over het belang van het werk van het EESC.

“Het EESC speelt een unieke en belangrijke rol en is in staat om de uitgebalanceerde visie weer te geven die de sociale partners en het georganiseerde maatschappelijk middenveld hebben op een effectievere samenwerking. Die is nodig om een meer verenigd en meer federaal Europa te verwezenlijken”, aldus mevrouw Angelova.

Mevrouw Caño Aguilar zei: “Het EESC is een echt centrum voor dialoog, een brug tussen de Europese instellingen en een mechanisme waarmee alles in beweging blijft. In deze rol moeten we luisteren en van ons laten horen."

Kijk naar Luca Jahiers inaugurele rede na zijn verkiezing tot nieuwe voorzitter van het EESC. (ll)