Bulgaarse Milena Angelova nieuwe vicevoorzitter van het EESC voor begrotingszaken

De Bulgaarse Milena Angelova, lid van de groep Werkgevers, wordt een van de twee vicevoorzitters van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) voor een termijn van tweeënhalf jaar (2018-2020). Zij wordt verantwoordelijk voor begrotingszaken.

Na haar verkiezing zei de vicevoorzitter voor begrotingszaken, Milena Angelova: “Het Europees Economisch en Sociaal Comité speelt een unieke en belangrijke rol. Het is namelijk bij machte om de uitgebalanceerde visie weer te geven die de sociale partners en het georganiseerde maatschappelijk middenveld hebben op een effectievere samenwerking. Die is nodig om een meer verenigd en meer federaal Europa te verwezenlijken dat de kansen die de vierde industriële revolutie, kunstmatige intelligentie en digitalisering bieden, optimaal kan benutten en de uitdagingen van toenemende angst, vreemdelingenhaat en migratie het hoofd kan bieden. We moeten streven naar een meer gefocust en effectiever Europa en naar "minder en efficiënter optreden". Het motto van het huidige Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU – "Samen staan we sterk" – is in dit opzicht rechtstreeks van toepassing en verdient volledige steun."

Klik hier voor het profiel van Milena Angelova (sg)