Door Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, lid van de groep Werkgevers

De coronacrisis heeft de operationele omgeving van bedrijven radicaal veranderd. Bedrijven hebben te maken gekregen met liquiditeitsproblemen, verstoring van de toeleveringsketens en belemmeringen voor het vrije verkeer van personen, goederen en diensten. Maar juist bedrijven zullen straks nadat we de crisis gortendeels het ergste achter de rug hebben, het herstel van de EU-economie in gang zetten. De aanpak van de coronacrisis zal dus een gezamenlijke inspanning vergen van de publieke en de private sector, waardoor die nauw zullen moeten samenwerken.

De groep Werkgevers heeft aan dit debat bijgedragen met twee publicaties. De eerste publicatie, Help bedrijven de coronacrisis te overleven!, was een oproep om bedrijven en banen te redden. In de komende daarmee samenhangende standpuntnota Bedrijven vormen de sleutel om de EU te laten herstellen van de coronacrisis wordt nagegaan hoe het herstel het best kan worden bevorderd. Een goed hersteld en succesvol ondernemingsklimaat is de sleutel tot herstel van de economie van de EU als geheel.

Het is van het grootste belang voorbereidingen te treffen voor het post-coronatijdperk door sterk de nadruk te leggen op bedrijfsomstandigheden. De eengemaakte markt en de internationale handel herstellen zijn belangrijke maatregelen om de economische fundamenten van de EU te versterken, zowel op korte als op lange termijn. De nieuwe EU-meerjarenbegroting en de daarmee samenhangende financiering moeten worden toegewezen op een manier die particuliere investering stimuleert en het ondernemingsklimaat verbetert.

Er wordt vaak gezegd dat we na de coronacrisis niet op de oude voet moeten willen doorgaan. Het is absoluut van belang om ervoor te zorgen dat de maatregelen voor herstel en wederopbouw bijdragen tot het succes van de EU op de lange termijn. De crisis heeft aangetoond hoe belangrijk het is om gecoördineerde inspanningen te leveren om de digitale ontwikkeling door te zetten. Ze vraagt ook dat de groene transitie hand in hand gaat met economisch herstel. Voorts heeft de crisis duidelijk gemaakt dat er in de samenleving een ondernemerscultuur moet worden ontwikkeld en heeft ze ons herinnerd aan de fundamentele rol van de waarden van de EU.

Lees meer in de juni-editie van de nieuwsbrief van de groep Werkgevers: https://europa.eu/!GH93Dv