Na de coronacrisis: herstel door middel van wederopbouw

Door Jan Dirx, lid van de groep Diversiteit Europa

Het Europees Parlement, de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, e.a. pleiten voor groen herstel en groene wederopbouw van de EU na de coronacrisis. Lobbyisten van de oude economische orde vinden echter dat we nu niet moeten innoveren, maar juist moeten investeren in herstel van het oude systeem.

Het EESC wil met zijn subcomité inzake herstel en wederopbouw na COVID-19 een bijdrage leveren aan de discussie over de vraag hoe de EU en de lidstaten na de COVID-19-crisis verder moeten. Voor het Comité zegt de naam van zijn subcomité alles over het programma. We mogen de oude situatie niet simpelweg herstellen; we moeten herstructureringen en verbeteringen doorvoeren op basis van bescherming van de mensenrechten, de democratische waarden en de rechtsstaat, verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, opbouw van een circulaire economie en totstandbrenging van een klimaatneutrale EU voor 2050.

Door zijn visie en actieplan op deze manier te formuleren zal het EESC de steun krijgen van de bijna 100 maatschappelijke organisaties die onlangs een petitie hebben gepubliceerd waarin leiders van de EU en de lidstaten worden opgeroepen om bij de aanpak van de ongekende crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie solidariteit, moed en innovatie aan de dag te leggen.

Het maatschappelijk middenveld dringt aan op het opzetten van het omvangrijkste groene investeringsprogramma dat de wereld ooit gezien heeft, waarbij alle beschikbare financiële instrumenten van de EU worden ingezet om een herstel te financieren dat zowel groen als eerlijk is.

Er worden al veel plannen gemaakt voor de bestemming van de vele miljarden euro's die worden uitgetrokken voor de Green Deal en de wederopbouw van de economie. De voorstellen hebben o.a. betrekking op de bouw-, de energie- en de vervoerssector, het algemene functioneren van de economie, de landbouw en de voedselproductie en ten slotte ook op de belangrijkste sector: de zorg.

Laten we hopen dat we straks met het besluit van de EU-wetgevers over het herstelplan van de Commissie in alle eerlijkheid kunnen zeggen dat we de weg naar een veerkrachtiger, duurzamer en eerlijker Europa zijn ingeslagen.