Solidariteit en samenwerking in de EU zijn van essentieel belang om de economie na de COVID-19-pandemie weer op te starten. Tijdens de junizitting waren Luca Jahier, voorzitter van het EESC, en Elisa Ferreira, Europees commissaris voor cohesie en hervormingen, het erover eens dat zowel in het Europese herstelplan van de Commissie als in het herziene, ambitieuzere voorstel voor het meerjarig financieel kader een cruciale rol is weggelegd voor het cohesiebeleid. Het is volgens hen nu zaak om snel werk te maken van de goedkeuring en uitvoering van de plannen.

Jahier benadrukte dat het EESC zich kan vinden in het Next Generation EU-herstelplan, een ongekend en alomvattend pakket maatregelen waarmee een duidelijk en langverwacht politiek signaal wordt afgegeven: Europa is er en niemand zal tijdens of na de crisis in de steek worden gelaten.

“Met het plan wordt ook gehoor gegeven aan de oproep van het EESC aan de EU om alles te doen wat nodig is om uit deze crisis te geraken; er wordt benadrukt dat we deze uitdaging alleen met succes kunnen aangaan als we bij elkaar blijven en optreden als een gemeenschap met een gezamenlijke lotsbestemming", aldus de EESC-voorzitter.

“Het EESC heeft zich altijd sterk gemaakt voor solidariteit, cohesie en duurzaamheid als de drijvende krachten achter elk herstel onder leiding van de EU en we zijn verheugd dat deze allemaal terug te vinden zijn in het plan dat de Commissie heeft voorgesteld. Nu de beslissingen zijn genomen moeten we ons gaan toeleggen op de uitvoering: degenen die financiële hulp nodig hebben om weer op te starten kunnen niet langer wachten."

Ferreira benadrukte dat het herstelplan van de Commissie alleen uitgevoerd kan worden als alle actoren en instellingen het steunen en zich ervoor inzetten: "Ik wil oproepen tot actie. Ten eerste moeten we in actie komen voor cohesie, die als een rode draad door de nieuwe Commissievoorstellen loopt. Met ons beleid lopen we al voorop in de Europese crisisrespons.

Ten tweede is actie geboden voor de sociaal-economische partners en het maatschappelijk middenveld, en daarmee bedoel ik actie voor de partners en actie met de partners. Ons werk zit er niet op. Ons werk begint pas. We beschikken over de instrumenten, nu is het tijd voor actie. Actie om bij de wederopbouw en het herstel voor een gelijk speelveld te zorgen." (mp)