Aflevering 7: De Europese luchtvaart weer laten vliegen

Is de Europese luchtvaart in het kruisvuur van COVID-19 en de klimaatcrisis in staat om weer te gaan vliegen na maanden aan de grond te hebben gestaan? We horen hoe daarover wordt gedacht door Thomas Kropp, senior adviseur van Lufthansa en EESC-rapporteur voor de opschorting van de slot-regels tijdens de COVID-19-crisis, Saim Saeed, verslaggever mobiliteit bij Politico Europe, en Agathe Bounfour, verantwoordelijke vervoersbeleid bij het Climate Action Network Frankrijk.

Dessine-moi ...

Onze rubriek “Dessine-moi ...” krijgt vorm. Uit de nieuwe verhalen die we van leden hebben gekregen, spreekt eerlijkheid, zin in dialoog en een behoefte om een en ander te delen.

Wij danken Martina Širhalová, Lucie Studničná, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Maurizio Reale, Arnold Puech D’Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Carlos Trias Pintó en Yves Somville om ons te vertellen hoe zij zich voelden tijdens deze onverwachte periode die we een nieuwe invulling moesten geven om voluit te leven.

Wij nodigen u uit om deze uit het leven gegrepen verhalen van onze leden te lezen. Ondanks de taalkundige, culturele en geografische verschillen loopt er een rode draad door deze verhalen: de zin om te ontdekken en te bepalen wat er in het leven echt toe doet.

Alle artikelen zijn te lezen via de volgende link: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/eesc-info/072020#a80402

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Een brexit zonder akkoord wordt een economische nachtmerrie

Beste lezers,

Ondanks de moeilijkheden die de COVID-19-pandemie met zich heeft meegebracht, zijn er vier rondes van brexitgesprekken afgesloten. We hebben echter weinig vooruitgang geboekt.

Na de formele kennisgeving van het VK dat het de post-brexit-overgangsperiode niet zou proberen te verlengen tot na het einde van dit jaar, zijn beide partijen tijdens de bijeenkomst op hoog niveau tussen premier Boris Johnson en de drie EU-voorzitters op 15 juni overeengekomen dat er dringend een einde moet komen aan de impasse in de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen en dat de voorwaarden moeten worden geschapen om tegen het einde van 2020 een bekrachtigd akkoord te bereiken.

Voor in uw agenda

1 juli 2020

Laten we het over jongeren, werkgelegenheid en COVID-19 hebben! - webinar

15-16 juli 2020, Brussel

Plenaire zitting van het EESC

Dessine - moi...

Maurizio Reale: “Dank aan de landbouwers”

Tijdens de periode van social distancing heb ik verschillende gemoedstoestanden doorgemaakt, zoals een eerste fase van grote bezorgdheid over de gevolgen van de pandemie in mijn land en, een paar weken later, in de rest van de Europese Unie, en een tweede fase van reflectie over hoe we dit drama, waarvan ik nooit had gedacht dat ik het in mijn leven zou moeten meemaken, het beste zouden kunnen aanpakken.

Lucie Studničná: Zoveel solidariteit ontroert me mateloos

De afgelopen weken heb ik als uniek en heel bijzonder ervaren — net als de meeste mensen, denk ik.

Op 11 maart kwam ik ’s avonds laat uit Brussel terug. Ik weet nog dat ik erg moe was. Toen was al duidelijk dat we een paar dagen niet mochten reizen vanwege de nog onbekende gevaren van COVID-19. Eigenlijk was ik wel blij dat ik een paar ongestoorde dagen op mijn kantoor kon doorbrengen. Dat pakte echter heel anders uit.

Carlos Trias Pinto: crisis is ernstige waarschuwing om levensstijl bij te sturen

Mijn eerste bekommernis was om mijn gezin bijeen te krijgen. Mijn oudste zoon moest bijvoorbeeld overkomen uit de Verenigde Staten, waar hij studeert. Het familiale weerzien deed ons allemaal deugd. Omdat onze levens aanvankelijk stilvielen, konden de familieavonden weer van onder het stof, compleet met films en spelletjes. Maar alles was omgeven door angst. Madrid was op dat moment een van de zwaarst getroffen Europese steden, het gezondheidsstelsel was ingestort. Artsen in mijn vriendenkring zagen zich door het gebrek aan medisch materieel verplicht om hun mondmaskers te wassen. Reserve-exemplaren waren er niet. Zij en hun families raakten snel besmet. Toch overheerste het gemeenschapsgevoel. Iedere avond om klokslag acht uur klonk luid applaus van de Madrileense balkonnen.

Martina Širhalová: ons gezamenlijke doel moet zijn om zo veel mogelijk banen te behouden

De afgelopen weken heb ik meer meegemaakt dan ik misschien wilde. Ik heb nog steeds heel gemengde gevoelens en de talloze aspecten van COVID-19 schreeuwen elk om aandacht in mijn hoofd, maar dat is misschien wel heel normaal in de huidige situatie.

Judith Vorbach: Overheersing van de onlinewereld tijdens de coronacrisis

De dag waarop het openbare leven stilviel, is in mijn geheugen gegrift: vrijdag 13 maart. In de straten van Linz was de sfeer om te snijden. Er hing “iets” in de lucht, en kort nadien volgde dan daadwerkelijk de lockdown.

Lidija Pavić-Rogošić: Een aardbeving boven op een pandemie

Er zijn drie maanden verstreken sinds de lockdown werd ingevoerd. Nu steden langzamerhand weer van het slot gaan, is het een goed moment om stil te staan bij wat er is gebeurd. Het virus, dat zich zo snel verspreidde, is immers van invloed geweest op alle aspecten van ons privéleven en ons sociale leven.

Arnold Puech d’Alissac: «Wij zijn al onze klanten uit de horeca kwijtgeraakt maar de verkoop op de boerderij is verdubbeld»

Journalisten hebben de Fransen duidelijk gemaakt dat, naarmate de lockdown zich in de Europese Unie uitbreidde , Frankrijk zich moest voorbereiden.

José María Zufiaur: Leven met de lockdown

Zal de EU deze crisis aanpakken op een manier die strookt met haar initiële project en structuur, die gebaseerd zijn op een set waarden, een interne markt en een monetaire zone waar de meeste van haar lidstaten deel van uitmaken? Die vraag heeft mij de voorbije maanden bezig gehouden.

Yves Somville: wat de crisis ons heeft geleerd

Als plattelandsbewoner en hobbytuinier moet ik toegeven dat ik niet al te zeer heb geleden onder de lockdown, behalve dan dat ik mijn vrienden en familie niet meer kon zien.

Evangelia Kekeleki: Gegarandeerd moet worden dat alle lidstaten gelijke toegang hebben tot vaccins, therapieën en diagnostische tests

Ik vond het niet bepaald moeilijk om in huis te blijven. Er waren veel dingen die ik al jaren had laten versloffen.Zo kon ik me hiermee bezighouden en ik ben blij dat ik ze heb kunnen regelen.
De ongeordende familiefoto’s, de erfstukken die ik uit de huizen van onze overleden ouders had verzameld, hebben weer een plaatsje gevonden.

Het opruimen leidde tot sterke emoties. Ik hield me bezig met dingen die ik mis, zoals handwerken, gebak maken, koken, ik maakte traditionele Griekse likeur, marmelade en ingemaakte vruchten, dingen waar ik in het jachtige dagelijks leven dus niet aan toe kom.

Nieuwe publicaties

Participatiedemocratie - Een succesverhaal van de hand van het EESC

Een recente publicatie van het EESC bundelt alle adviezen en verslagen waarmee het EESC en maatschappelijke organisaties de afgelopen dertig jaar de participatiedemocratie hebben kunnen versterken en belangrijke spelers konden worden in de Europese besluitvorming.

Nieuws van het EESC

Michel Barnier: “We kunnen niet accepteren dat het VK enkel probeert gebruik te maken van de meest aanlokkelijke voordelen van onze eengemaakte markt.”

Tijdens zijn junizitting organiseerde het EESC een debat met Michel Barnier, hoofd van de EU-taskforce Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, over de stand van de brexitonderhandelingen.

Voorstellen van het EESC voor herstel en herstructurering na COVID-19: naar een nieuw samenlevingsmodel

Tijdens zijn junizitting heeft het EESC een resolutie aangenomen met voorstellen voor herstel en herstructurering in het post-COVID-19-tijdperk. Uitgangspunt daarbij is dat de crisis moet worden aangegrepen om een nieuw samenlevingsmodel tot stand te brengen: “ons doel mag niet zomaar zijn om de oude situatie te herstellen; we moeten aanpassingen doorvoeren en hier beter uitkomen”.

Met vereende krachten bouwen aan de toekomst van Europa: tijd voor actie

Solidariteit en samenwerking in de EU zijn van essentieel belang om de economie na de COVID-19-pandemie weer op te starten. Tijdens de junizitting waren Luca Jahier, voorzitter van het EESC, en Elisa Ferreira, Europees commissaris voor cohesie en hervormingen, het erover eens dat zowel in het Europese herstelplan van de Commissie als in het herziene, ambitieuzere voorstel voor het meerjarig financieel kader een cruciale rol is weggelegd voor het cohesiebeleid. Het is volgens hen nu zaak om snel werk te maken van de goedkeuring en uitvoering van de plannen.

“I can’t breathe” EESC brengt eerbetoon aan George Floyd

Meerdere leden en medewerkers van het EESC hebben op 10 juni vlak voor de plenaire vergadering geknield in eerbetoon aan George Floyd, de Amerikaan die onlangs door politiegeweld om het leven kwam in Minneapolis. Voorzitter Luca Jahier eerde de nagedachtenis van George Floyd en van al diegenen die in de loop der jaren hetzelfde geweld hebben ondergaan, en nam daarna 8 minuten en 46 seconden stilte in acht.

#Icantbreathe: een wereldwijde oproep om gerechtigheid tegen racisme

Gezamenlijke verklaring van de voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité en de voorzitter van de EESC-groep Grondrechten en de rechtsstaat (FRRL)

Op 25 mei stierf George Floyd, een Amerikaanse burger van 46 jaar, aan verstikking door toedoen van een agent van het Minneapolis Police Department. De schokkende beelden van deze gewelddadige aanhouding van een zwarte Amerikaan gingen de hele wereld over en brachten een golf van protesten teweeg, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook ver daarbuiten.

Investeringsplan moet beantwoorden aan de ambities van de Green Deal

In een recent pakket adviezen raadde het EESC alle EU-instellingen en lidstaten aan om snel, eensgezind en solidair te reageren op de coronaviruspandemie en bijkomende maatregelen goed te keuren om duurzame investeringen te bevorderen met het oog op de financiering van de Europese Green Deal.

Respons op de coronacrisis: EESC steunt voorstel van de Commissie om de prudentiële voorschriften van de EU voor het bankwezen aan te passen

De prudentiële voorschriften van de EU voor het bankwezen moeten tijdelijk worden gewijzigd zodat er middelen kunnen worden vrijgemaakt en zo effectief mogelijk kunnen worden gebruikt voor het aanpakken van de economische gevolgen van de coronapandemie, zo poneerde het EESC in een van zijn meest recente adviezen.

Next Generation EU-herstelplan – Een voorbeeld van solidariteit in tijden van onzekerheid

Op 2 juni, enkele dagen nadat de Europese Commissie haar voorstel voor een grootscheeps herstelplan op tafel legde om de gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden, organiseerde het EESC een onlinedebat om te evalueren of het plan volstaat om de uitdaging aan te kunnen. Alle deelnemers waren het eens over het belang van dit ambitieuze initiatief als voorbeeld van solidariteit tussen alle EU-lidstaten in tijden van onzekerheid.

Kan COVID-19 een kentering teweegbrengen op het gebied van migratie?

Op 20 mei trad de voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, Luca Jahier, op als gastheer van een webinar met als titel Migratie in tijden van COVID-19 – de niet-vergeten tragedie, in afwachting van het nieuwe EU-pact.

Tijd om de transitie naar een koolstofarme economie te versnellen

Het EESC is ingenomen met de conclusies van de Europese Raad van 23 april 2020 en steunt de resolutie van het Europees Parlement om in het komende herstel- en wederopbouwpakket van de EU de Europese "Green Deal" centraal te stellen.

Nieuws van de groepen

Bedrijven zullen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van de coronacrisis

Door Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, lid van de groep Werkgevers

De coronacrisis heeft de operationele omgeving van bedrijven radicaal veranderd. Bedrijven hebben te maken gekregen met liquiditeitsproblemen, verstoring van de toeleveringsketens en belemmeringen voor het vrije verkeer van personen, goederen en diensten. Maar juist bedrijven zullen straks nadat we de crisis grotendeels het ergste achter de rug hebben, het herstel van de EU-economie in gang zetten. De aanpak van de coronacrisis zal dus een gezamenlijke inspanning vergen van de publieke en de private sector, waardoor die nauw zullen moeten samenwerken.

EESC-resolutie voor herstel na COVID-19: het standpunt van de groep Werknemers

door de groep Werknemers

In de EESC-resolutie wordt duidelijk gesteld dat het noodzakelijk is onze samenleving opnieuw op te bouwen met solidariteit als basis: solidariteit met zorgaanbieders, met alle werknemers die zich enorme opofferingen hebben moeten getroosten om de samenleving in deze moeilijke tijd te steunen, met mensen die hun baan hebben verloren, maar ook met werkgevers die worstelen om hun bedrijf en hun banen te redden; solidariteit met de delen van de openbare en particuliere sector die onmiddellijke hulp nodig hebben; en bovenal solidariteit tussen de EU-landen, die een gemeenschappelijke economische en sociale doelstelling hebben.

Na de coronacrisis: herstel door middel van wederopbouw

Door Jan Dirx, lid van de groep Diversiteit Europa

Het Europees Parlement, de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, e.a. pleiten voor groen herstel en groene wederopbouw van de EU na de coronacrisis. Lobbyisten van de oude economische orde vinden echter dat we nu niet moeten innoveren, maar juist moeten investeren in herstel van het oude systeem.