Het Europees maatschappelijk middenveld roept op tot politiek engagement voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Te midden van groeiende bezorgdheid dat de recente aanvallen op vrouwenrechten in Europa de verwezenlijking van gelijkheid tussen mannen en vrouwen ernstig in gevaar zullen brengen, dringt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) er bij de Europese Unie en haar lidstaten op aan om gendergelijkheid bovenaan de beleidsagenda te plaatsen.

"De laatste tien jaar was er sprake van een zichtbare, structurele terugval op het gebied van gendergelijkheid en de mensenrechten. Het gelijkheidsproces is op vele gebieden, waaronder loon, pensioen en werkgelegenheid, vastgelopen of zelfs achteruitgegaan," aldus Indre Vareikytė, rapporteur van het advies van het EESC over gendergelijkheidsvraagstukken.

"In dit tempo zal het meer dan honderd jaar duren voordat vrouwen in Europa op gelijke voet met mannen komen te staan en zullen de vrouwen van toekomstige generaties minder rechten genieten dan nu," voegt zij toe.

Het EESC verzoekt de EU om haar inspanningen op te voeren en gelijkheid in het kader van de toekomstige financiële kaders als doel op zich na te streven aan de hand van een ambitieuze, bindende vijfjarenstrategie voor de doeltreffende aanpak van alle aspecten van gendergelijkheid.

Het verzoekt elke lidstaat die het Verdrag van Istanbul nog niet heeft geratificeerd om op zijn standpunt terug te komen, en vraagt de Commissie om online pesterijen en intimidatie van vrouwen op te nemen in de definitie van illegale haatzaaiende uitlatingen.

Om intern voor gelijke vertegenwoordiging te zorgen, roept het EESC de Raad op om zijn richtsnoeren voor de benoeming van EESC-leden te herzien. Het beveelt de lidstaten aan om de leden op basis van gendergelijkheid voor te dragen. Op dit moment bedraagt het percentage vrouwelijke leden van het EESC 30 %. (ll)