Door de groep Werknemers van het EESC

De stem van werknemers moet luid en duidelijk weerklinken, niet alleen in het Europees Parlement maar ook in de Commissie. Dat zegt Oliver Röpke, voorzitter van de groep Werknemers. Om deze reden heeft de groep Werknemers van het EESC op 22 mei 2019, parallel aan het EVV-congres, een paneldiscussie georganiseerd over de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat de rechten van werknemers de komende vijf jaar centraal komen te staan op de politieke agenda van het nieuwe Europees Parlement.

De deelnemers aan deze paneldiscussie bogen zich over de uitdagingen waar vakbonden voor staan en over hoe ze zullen omgaan met het voorspelde succes van rechtse populistische partijen. We moeten het vertrouwen van werknemers terugwinnen, want nationalisten en extremisten zullen altijd proberen te profiteren van de wanhoop van mensen om steun te krijgen, aldus Gabriele Bischoff.

Het panel, dat bestond uit de secretaris-generaal van het EVV, Luca Visentini, het Oostenrijkse EP-lid Evelyn Regner en twee kandidaten voor het Europees Parlement, Gaby Bischoff en Nicolas Schmit, waren het erover eens dat het vertrouwen van de kiezers moet worden herwonnen en dat politici een alternatief moeten bieden voor de retoriek van anti-Europese populisten. Kiezers worden niet van de ene op de andere dag racistisch: mensen zijn teleurgesteld en wanhopig en nationalisten komen met simpele antwoorden die appelleren aan de gevoelens van mensen in moeilijke levensomstandigheden,zei Luca Visentini.

De EU moet een sociaal project zijn, dat de arbeids- en levensomstandigheden van alle burgers verbetert en korte metten maakt met ongelijkheid. Dit vereist een eerlijke en progressieve belastingheffing, de tenuitvoerlegging van de sociale pijler, gemeenschappelijke sociale minimumnormen en een goede handhaving van het arbeidsrecht. (mg)