Het EESC vindt dat waardig ouder worden een grondrecht moet worden. Europeanen leven gelukkig steeds langer. Dit brengt echter nieuwe sociale, economische en gezondheidsuitdagingen met zich mee voor zowel de ouderen als hun families en de maatschappij. Volgens het EESC is dit onderwerp te lang verwaarloosd en is er geen rekening gehouden met de toenemende behoeften van ouderen. In zijn advies dat op 15 mei is aangenomen, benadrukt het EESC het enorme potentieel van ouderen voor nieuwe banen en technologische vooruitgang.

In de toekomst zullen veel banen ontstaan voor verleners van thuiszorg, persoonlijke zorgverleners, zorgassistenten en verpleegkundigen. Hun kennis en opleiding zijn cruciaal voor het welzijn van ouderen.

"We stellen voor een verplicht Europees onderwijs- of opleidingsprogramma voor verpleegkundigen, zorgverleners en zorgassistenten in de ouderenzorg op te zetten, niet alleen op technisch, maar ook op sociaal en menselijk vlak, om zo de mobiliteit van zorgverleners en diensten voor ouderen mogelijk te maken en te versterken", aldus Marian Krzaklewski, rapporteur van dit EESC-advies. De opleiding moet worden ondersteund met ICT-hulpmiddelen. Het EESC stelt ook voor om een gemeenschappelijk EU-kader vast te stellen met de beste opleidingsprogramma's die momenteel bestaan.

Ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Het EESC acht het van het grootste belang dat hun voorkeuren worden gerespecteerd, in overleg met hun families. "Thuiszorg en verzorgingstehuizen kunnen echter niet meer de enige opties zijn", benadrukt Jean-Pierre Haber, corapporteur van het advies. "Er bestaan al alternatieven. Ook in nieuwe faciliteiten moet zelfstandig wonen mogelijk zijn. Deze moeten dus worden ontworpen op basis van persoonlijke profielen en eventuele medische aandoeningen van mensen".

Om de zelfstandigheid van ouderen te vergroten en de gezondheidszorg efficiënter en veiliger te maken, vindt het EESC tevens dat digitale en technologische innovaties, zoals telegeneeskunde, sensoren, digitale medische passen, elektronische patiëntendossiers en domoticatechnologieën, beter moeten worden gebruikt. (sma)