Prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019 heeft als thema de versterking van de positie van vrouwen

De vermaarde EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld staat dit jaar in het teken van vrouwenemancipatie en de strijd voor gendergelijkheid

Aanmelden voor de editie 2019 kan vanaf nu

 

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Wij zijn gaan stemmen en hebben onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement gekozen. Wij hebben onze stem uitgebracht en zijn vooral tot het besef gekomen dat onze stem ons dagelijks leven kan beïnvloeden.

Voor in uw agenda

In het kort

Isabel Caño, vicevoorzitster van het EESC, geeft een van de zes startschoten bij de "20 kilometer van Brussel".

Meer dan 40 000 lopers van 137 verschillende nationaliteiten hebben deelgenomen aan het 20-kilometerloop in Brussel, die op 19 mei 2019 voor de veertigste keer werd gehouden. De wedstrijd stond dit jaar in het teken van de Europese verkiezingen en de slogan "Deze keer ga ik stemmen".

Dilyana Slavova presenteert de standpunten van het EESC tijdens de vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken van het Oostelijk Partnerschap

Dilyana Slavova, voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen van het EESC, heeft op 13 mei de vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken van het Oostelijk Partnerschap bijgewoond die bij de Raad van de EU is gehouden om het tienjarig bestaan van het Oostelijk Partnerschap te vieren.

EESC viert 25-jarig bestaan van de EER-overeenkomst

De 25e verjaardag van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER), die sinds 1994 van kracht is, was het belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst van het Raadgevend Comité van de EER op 23 en 24 mei.

Kantine van het EESC en het CvdR wordt plasticvrij

Sinds 14 mei worden in de gedeelde kantine van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in het Jacques Delorsgebouw geen plastic materialen of in plastic verpakte producten meer gebruikt. Daarmee is het de eerste plasticvrije kantine van de Europese instellingen.

Nieuws van het EESC

Margrethe Vestager bij het EESC: "We moeten een mondiale oplossing vinden voor het belasten van de digitale economie"

Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, zei tijdens de zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) van mei dat "de Commissie aandringt op een digitale belasting omdat we een mondiale oplossing willen: we kunnen niet accepteren dat sommige bedrijven belasting betalen en andere niet". De commissaris legde echter uit dat de EU eerst een Europese oplossing moet zien te vinden.

De strijd tegen antisemitisme is tegelijkertijd een strijd vóór een democratisch, op waarden gebaseerd Europa

Raya Kalenova (Europees Joods Congres), Michał Bilewicz (centrum voor onderzoek naar vooroordelen, Universiteit van Warschau) en Joël Kotek (Université libre de Bruxelles ULB) waren in mei uitgenodigd op de EESC-zitting voor een gesprek over antisemitisme.

EESC dient voorstel in met het oog op meer inbreng van kmo's in de bio-economie

"Het wordt een uitdaging om zowel de klimaatverandering tegen te gaan als een planeet van weldra tien miljard mensen te voeden. Om beide doelstellingen te verwezenlijken, is een belangrijke rol weggelegd voor de bio-economie, in het kader waarvan hernieuwbare biologische bronnen worden geproduceerd en deze in levensmiddelen, diervoeders en biogebaseerde producten worden omgezet", stelden Mindaugas Maciulevičius en Udo Hemmerling, de rapporteurs van het EESC-advies van 15 mei over de actualisering van de strategie voor de bio-economie.

Waardig ouder worden – een mensenrecht, maar ook een mogelijkheid voor economische vooruitgang

Het EESC vindt dat waardig ouder worden een grondrecht moet worden. Europeanen leven gelukkig steeds langer. Dit brengt echter nieuwe sociale, economische en gezondheidsuitdagingen met zich mee voor zowel de ouderen als hun families en de maatschappij. Volgens het EESC is dit onderwerp te lang verwaarloosd en is er geen rekening gehouden met de toenemende behoeften van ouderen. In zijn advies dat op 15 mei is aangenomen, benadrukt het EESC het enorme potentieel van ouderen voor nieuwe banen en technologische vooruitgang.

Het Europees maatschappelijk middenveld roept op tot politiek engagement voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Te midden van groeiende bezorgdheid dat de recente aanvallen op vrouwenrechten in Europa de verwezenlijking van gelijkheid tussen mannen en vrouwen ernstig in gevaar zullen brengen, dringt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) er bij de Europese Unie en haar lidstaten op aan om gendergelijkheid bovenaan de beleidsagenda te plaatsen.

Het EESC roept regeringen op om filantropie in Europa aan te moedigen en te bevorderen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft de EU-lidstaten opgeroepen om een gunstig klimaat voor filantropie te scheppen in overeenstemming met de vrijheden en grondrechten van de EU, en beveelt aan dat zij filantropie erkennen en bevorderen als een vorm van maatschappelijke toewijding aan het algemeen belang.

De eengemaakte markt heeft de Europese burger veel tastbare voordelen opgeleverd

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) betoogt in zijn reactie op de beoordeling van de Europese Commissie over de stand van zaken van de eengemaakte markt dat deze de Europese burger veel concrete voordelen heeft opgeleverd. De eengemaakte markt heeft gezorgd voor betaalbaar luchtvervoer, de afschaffing van roamingtarieven, meer werkgelegenheid op de Europa-brede arbeidsmarkt en consumentenrechten die een hoog niveau van grensoverschrijdende bescherming bieden. Aan de hand van dit succesverhaal kunnen populisme, nationalisme en protectionisme worden beteugeld, aldus het EESC.

Kunstmatige intelligentie in Europa: niemand mag buiten de boot vallen

In zijn beoordeling van het gecoördineerd plan inzake kunstmatige intelligentie Beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld de talrijke vruchten van KI kan plukken, terwijl de risico's op bijvoorbeeld de manipulatie van democratische processen tot een minimum moeten worden beperkt.

Nieuws van de groepen

De stem van de werknemers in het volgende Europese Parlement

Door de groep Werknemers van het EESC

De stem van werknemers moet luid en duidelijk weerklinken, niet alleen in het Europees Parlement maar ook in de Commissie.Dat zegt Oliver Röpke, voorzitter van de groep Werknemers. Om deze reden heeft de groep Werknemers van het EESC op 22 mei 2019, parallel aan het EVV-congres, een paneldiscussie georganiseerd over de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat de rechten van werknemers de komende vijf jaar centraal komen te staan op de politieke agenda van het nieuwe Europees Parlement.

Groep Diversiteit Europa presenteert krachtlijnen van de studie over jongeren en de EU

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 15 mei jongstleden werden in de perszaal van het Karel de Grotegebouw de belangrijkste elementen van de studie "Jongeren en de EU - Percepties, kennis en verwachtingen" uit de doeken gedaan.

Vicevoorzitter van de Commissie in debat met de groep Werkgevers over toekomstige beleidsprioriteiten

Door de groep Werkgevers van het EESC

Investeringen in de EU, uitdagingen waarvoor de EU momenteel staat en de mogelijke prioriteiten voor de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe Europees Parlement waren de belangrijkste onderwerpen van het debat tussen vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen en de leden van de groep Werkgevers tijdens de vergadering van de groep op 15 mei 2019.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

“Grand Départ" voor schone mobiliteit

Op 3 juli 2019 ontvangt het EESC Alberto Toscano, journalist en schrijver van het boek "A bike against Nazi barbarism, the incredible destiny of the champion Gino Bartali", voor een debat over schone mobiliteit. De Italiaanse wielerkampioen Gino Bartali was een bijzondere man en een held die tijdens de Holocaust honderden Italiaanse joden redde.

Kunsttentoonstelling "Postindustriële samenlevingen: kunst en waardencrisis"

Het EESC organiseert de kunsttentoonstelling "Postindustriële samenlevingen: kunst en waardencrisis" met werk van de Spaanse kunstenaar Jesus Montoia Oribe. Met de tentoonstelling worden de werkzaamheden van het EESC op het gebied van industriële reconversie uitgelicht. Daarom wordt de tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI). De tentoonstelling is te zien van 3 tot en met 30 juni en wordt geopend op 3 juni 2019, tegelijkertijd met de CCMI-vergadering.

Zie voor meer informatie: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

Ontdek de EESC-tentoonstelling "De EU spreekt uw taal" in de Raad

poster EU speaks your language

De tentoonstelling "De EU spreekt uw taal", die in september 2018 eerst in het EESC te zien was ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de eerste rechtshandeling van de EU die meertaligheid verankerde in de werking van de EU, neemt haar intrek in de Raad.

De tentoonstelling "De EU spreekt uw taal" werd opgezet door het EESC en in september 2018 geopend ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de inwerkingtreding van Verordening 1/1958.

 

EESC-tentoonstelling "Samen voor inclusie" tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen

De fototentoonstelling "Samen voor inclusie" was op 18 en 19 juni 2019 te zien in het Globaal Dorp van de Europese Ontwikkelingsdagen, georganiseerd door de Europese Commissie in Thurn & Taxis te Brussel.

De tentoonstelling werd georganiseerd door het EESC in samenwerking met het International Disability and Development Consortium (IDDC) en werd afgelopen december in het EESC gepresenteerd ter gelegenheid van de Internationale Dag van personen met een handicap.