Digitale publicatie – Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) – 60 jaar inzet voor Europa

Het maatschappelijk middenveld in actie voor het Europa van morgen!

Het Comité werd in 1957 opgericht bij de Verdragen van Rome en hield zijn eerste zitting 60 jaar geleden, op 19 mei 1958. De geschiedenis van het Comité is sindsdien verbonden met die van het Europese integratieproces, een proces waar het Comité voor blijft ijveren.

Deze digitale publicatie geeft weer hoe het Comité zich reeds 60 jaar lang inzet voor de deelname van het maatschappelijke middenveld, in al zijn diversiteit, aan de opbouw van Europa. Er is aandacht voor de successen, de belangrijkste verwezenlijkingen en de meerwaarde van het Comité, en ook zijn visie op de toekomst van Europa komt aan bod.

Deze levendige publicatie is verrijkt met multimedia-inhoud, met name video's en infographics, en is zowel gericht op een geïnformeerd publiek (media, organisaties van het maatschappelijk middenveld, nationale sociaaleconomische raden, andere instellingen, universiteiten enz.) als op de algemene bevolking. Het is de bedoeling dat deze publicatie een dynamisch document wordt dat de unieke rol benadrukt van het EESC (en het hele door het Comité vertegenwoordigde maatschappelijk middenveld) – als motor van de participatiedemocratie in het Europese integratieproces.

De publicatie is aangepast aan mobiele toestellen (tablets en, op termijn, smartphones) en zal aanvankelijk in drie talen (EN, FR en DE) beschikbaar zijn op de website van het Comité. (fgr)