EESC-voorzitter Luca Jahier vindt dat we Europa weer veilig moeten maken

Een veilig Europa moet na de COVID-19-pandemie prioriteit nummer 1 zijn voor de toekomst van de EU. In een gezamenlijk webinar van de Italiaanse Nationale Raad voor Economie en Arbeid (CNEL) op 15 mei 2020 pleitte EESC-voorzitter Luca Jahier voor een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid van de EU.

De EU moet op twee fronten actie ondernemen, zei hij, enerzijds door meer te investeren in groei en steun voor een rechtvaardige transitie op ecologisch en technologisch gebied, en anderzijds door te zorgen voor een grotere aanwezigheid op het internationale toneel.

Luca Jahier ging in debat met Romano Prodi, voormalig premier van Italië en oud-voorzitter van de Europese Commissie, Emma Bonino, senator en voormalig EU-commissaris, en Tiziano Treu, voorzitter van de Italiaanse Nationale Raad voor Economie en Arbeid (CNEL); zij bespraken de juiste beleidskeuzes die gemaakt moeten worden om de volgende generaties toekomstbestendig te maken.

Romano Prodi benadrukte de noodzaak van een Europees gezondheidsbeleid en legde uit dat een echt integraal EU-beleid hiervoor een absolute voorwaarde is en dat er geen sprake zal zijn van solidariteit zonder politiek evenwicht binnen de Unie.

Emma Bonino onderstreepte dat het idee van een gemeenschappelijk EU-gezondheidsbeleid niet nieuw is maar al door Robert Schuman en Altiero Spinelli werd bepleit, en wees op de noodzaak om de globalisering te verbeteren en evenwichtiger te maken.

Tiziano Treu beklemtoonde dat Europa zich niet moet richten op de wederopbouw van hetzelfde bedrijven- en dienstensysteem als voorheen, maar op groene investeringen in strategische sectoren en op nieuwe technologieën, die misschien riskant zijn, maar ook een kans bieden om onze economie om te vormen.

Luca Jahier sloot af met een optimistische noot over het idee van een gezamenlijke strategie van de EU en de lidstaten om de uitdagingen van het Europa van morgen aan te gaan: “Aan het einde van deze pandemie zullen er meer publieke en private schulden zijn, zullen er wellicht sociale spanningen zijn en zullen de mensen zich onzeker voelen. Europa zal te maken krijgen met een boemerangeffect, tenzij we verenigd blijven. We hebben een strategie nodig om deze veranderingen het hoofd te bieden, anders zal Europa voor eeuwig verdeeld zijn. Samen kunnen we dat, samen zullen we het voor elkaar krijgen.” (mp)