Bekijk de videoverklaring van het EESC over COVID-19

Samen vertegenwoordigen wij het maatschappelijk middenveld op Europees niveau. Ondanks de lockdown blijven we ons actief inzetten om ervoor te zorgen dat de stem van maatschappelijke organisaties wordt gehoord. Samen staan we sterk in onze pogingen de controle over ons leven terug te krijgen. We zullen alles doen wat nodig is. De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor onze samenleving. Geen enkele regering kan zo’n crisis alleen oplossen.

Wij pleiten voor snel, doortastend en adequaat EU-optreden. Er is nu dringend behoefte aan uitzonderlijke en samenhangende maatregelen. We moeten alles doen wat nodig is om onze mensen te ondersteunen en hen aan te moedigen en in staat te stellen door te gaan met al hun inspanningen om het algemeen belang en de burgers op Europees en nationaal niveau te beschermen. Nu moeten we één Unie vormen, anders stellen we niets voor!