Baiba Miltovica: Consumenten in tijden van COVID-19

Het coronavirus is een van de grootste beproevingen die de Europese Unie ooit heeft doorgemaakt. De verspreiding van het virus zal de economieën van de EU-lidstaten blijven treffen, wat niet alleen grote bedreigingen inhoudt voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid, maar ook voor consumenten. Dit heeft overheden ertoe aangezet buitengewone maatregelen te nemen om mensen te beschermen.

De Letse overheid heeft snel gehandeld toen de eerste positieve gevallen van COVID-19 werden vastgesteld en voerde wijdverbreide maatregelen in om het virus te bedwingen. In Letland werden geen strikte lockdownmaatregelen afgekondigd zoals in andere EU-landen, maar werden algemene veiligheidsmaatregelen genomen zoals afspraken in verband met social distancing, desinfectie, gesloten winkelcentra op weekend- en feestdagen, twee meter afstand houden bij fysieke sociale interactie en bijeenkomsten binnens- en buitenshuis, enz., en de mensen leefden die regels na.

In een interview met The Telegraph legde premier Karins uit hoe hij een evenwicht heeft gevonden tussen “mensen gezond houden” en “zo min mogelijk schade aanrichten” aan de economie.

We moeten nog steeds voorzichtig zijn want het aantal besmettingen met het coronavirus loopt hoog op in Europa. Zolang er geen immuniteit is tegen het virus, bestaat de kans dat het opnieuw uitbreekt. En zolang er actieve uitbraken zijn van deze ziekte, bestaat het risico dat ze zich opnieuw verspreidt. Het is onmogelijk te voorspellen hoelang de veiligheidsmaatregelen moeten worden aangehouden, maar het is duidelijk dat de situatie die we doormaken een invloed heeft op de geestelijke gezondheid, de mentale gesteldheid en het gedrag van mensen.

Consumentenorganisaties hebben al aangegeven dat het consumentengedrag en de koopgewoonten aan het veranderen zijn. Mensen leven anders, kopen anders en denken in veel opzichten ook anders. Consumenten maken zich grote zorgen over de gevolgen van COVID-19, zowel voor de gezondheid als voor de economie, en daarom focussen ze zich momenteel op de basisbehoeften.

Consumenten winkelen bewuster, kopen enerzijds lokale producten en omarmen anderzijds de elektronische handel. Het winkellandschap verandert, wat zorgt voor een uitgebreider online-aanbod. Veel van die nieuwe gewoonten zullen COVID-19 overleven. Daarom moeten maatschappelijke consumentenorganisaties deze nieuwe realiteit en trends onderzoeken en doorgronden en mensen passende bescherming bieden.

Het consumentenvertrouwen vergroten blijft een hoeksteen voor de digitale handel. Informatieverstrekking, betalingsbescherming, onveilige producten, geschillenbeslechting, rechtshandhaving en onderwijs zijn slechts enkele kwesties waar consumentenorganisaties verder werk van zullen maken en waarop ze nauw zullen toezien.

De Letse Nationale Vereniging voor Consumentenbescherming blijft zich inzetten voor de ondersteuning van overheden en gemeenten die stappen ondernemen om kwetsbare consumenten te beschermen tegen COVID-19. Zolang deze crisis duurt, zijn solidariteit en coördinatie met maatschappelijke organisaties noodzakelijk.

Naast de inspanningen van maatschappelijke organisaties zullen we in het post-COVID-19-tijdperk ook een sterk en stabiel EESC nodig hebben met leden die goed geïnformeerd zijn en bereid zijn om de belangen van maatschappelijke organisaties ten volle te behartigen.