Door de groep Werkgevers van het EESC

Om de economische en sociale schade als gevolg van de COVID-19-crisis te beperken hebben we een reeks maatregelen nodig – eerst om het hoofd te bieden aan de noodsituatie, en vervolgens om over te gaan tot herstel en wederopbouw. De meest dringende stap is nu het redden van bedrijven en banen.

Het waarborgen van de liquiditeit voor ondernemingen (met name kleine en middelgrote bedrijven) is van cruciaal belang. De groep Werkgevers juicht alle steunmaatregelen toe die op zowel nationaal als Europees niveau zijn genomen. Nu moeten we er echter voor zorgen dat dit geld snel bij de bedrijven terechtkomt.

Naast financiële middelen is een vlotte doorstroming van goederen, diensten en werknemers van vitaal belang voor een economie en samenleving in crisis. Het is van fundamenteel belang dat kritieke verbindingen functioneel worden gehouden – zowel binnen de interne markt als daarbuiten, met de rest van de wereld.

We hebben een goed doordachte, gecontroleerde en compatibele aanpak nodig om de beperkingen op te heffen en de algemene restricties om te zetten in gerichte maatregelen. De duidelijke en voorspelbare openstelling van de binnengrenzen van de EU moet deel uitmaken van de exitstrategieën van de lidstaten. Dit moet op EU-niveau worden gecoördineerd om een gelijk speelveld te waarborgen.

Testen, contactonderzoek en bescherming van de gezondheid zijn van essentieel belang om de risico's bij het opheffen van de restricties tot een minimum te beperken Het bedrijfsleven heeft veel te bieden als het gaat om praktische oplossingen.

Bedrijven moeten voortdurend bij de planning en uitvoering van maatregelen worden betrokken: zij beschikken immers over praktische kennis en ervaring met problemen, behoeften en mogelijke oplossingen. De ondernemingen in de EU – zowel grote als kleine, en in alle sectoren – doen hun uiterste best om de crisis te boven te komen. Samen kunnen we dat!

Als u meer wilt weten over de voorstellen van de groep Werkgevers om de crisis te overleven, lees dan onze standpuntnota: https://europa.eu/!Dp99Um (lj)