De EU-lidstaten moeten meer investeren in een leven lang leren, met bijzondere aandacht voor volwassenenonderwijs, en moeten meer middelen uittrekken voor leren in niet-formele en informele omgevingen, omdat daar soft skills zoals kritisch denken en teamwork en persoonlijke eigenschappen zoals leiderschap en nieuwsgierigheid tot ontwikkeling kunnen komen

Het besef daagt almaar meer dat, naast basisvaardigheden en digitale vaardigheden, mensen ook zogenaamde soft skills nodig hebben om zich te kunnen aanpassen aan wereldwijde digitale en technologische ontwikkelingen. Onder invloed van die ontwikkelingen veranderen de arbeidswereld en de vaardigheidsprofielen van veel beroepen dermate snel dat het vaak moeilijk te voorspellen is welke vaardigheden in de toekomst nodig zullen zijn.

Dit stelt het EESC in een verkennend advies op verzoek van het Kroatische voorzitterschap. In dit advies roept het de EU-lidstaten op om specifieke financiering te reserveren voor de voortdurende om- en bijscholing van de meest kwetsbare groepen in de samenleving, zodat iedereen, zonder onderscheid, de nieuwe vaardigheden kan verwerven die nodig zijn voor de banen van de toekomst.

Volgens Tatjana Babrauskienė, rapporteur voor het advies, is tijdens de COVID-19-pandemie duidelijk gebleken dat het leren zich snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden: “Wanneer het leven weer terug naar ‘normaal’ gaat, moeten we als samenleving deze ervaring met e-learning aangrijpen om deze nieuwe aanpak en vaardigheden verder te ontwikkelen en er ook voldoende in te investeren, zodat iedereen, ongeacht sociale status, ermee aan de slag kan en er zijn voordeel mee kan doen”.

Corapporteur Pavel Trantina benadrukt het belang om bij beleid op het gebied van onderwijs, opleidingen en een leven lang leren aandacht te besteden aan de rol van verschillende leeromgevingen, zodat het individuele en unieke potentieel van eenieder zich kan ontplooien. Het EESC dringt er bij de EU en de nationale overheden op aan om met deze voorstellen aan de slag te gaan en er middelen voor uit te trekken. (ll)