EESC steunt EU-actieplan tegen desinformatie

Het EESC heeft zijn steun uitgesproken voor het actieplan tegen desinformatie dat de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU hebben bekendgemaakt. In een tijdens de zitting van maart goedgekeurd advies van Ulrich Samm en Giulia Barbucci verwijst het EESC naar de definitie van "desinformatie" als "aantoonbaar foute of misleidende informatie die wordt gecreëerd, gepresenteerd en verspreid voor economisch gewin of om het publiek opzettelijk te bedriegen, hetgeen schade in het publieke domein veroorzaakt en een bedreiging is voor de democratie".

"De verspreiding van desinformatie is onderdeel geworden van een hybride oorlog met een duidelijk politiek doel", aldus Ulrich Samm. "Niet alleen foute informatie, maar ook zeer selectieve informatie, zwart- en bangmakerij en aanzetting tot haat betekenen een aanval op vrijheden, grondrechten en de rechten van minderheden".

De meest doeltreffende desinformatie bevat altijd een kern van waarheid, en juist daarom is de efficiënte bestrijding ervan vaak erg lastig. "Er zijn meerdere acties van alle belanghebbenden nodig om kwaliteitsvolle informatie te verstrekken en het bewustzijn over desinformatie te vergroten. Wij zijn dan ook ingenomen met dit initiatief voor gecoördineerde actie om de EU, haar instellingen en haar burgers tegen desinformatie te beschermen", voegt Giulia Barbuc toe. "De Europese verkiezingen van mei 2019 naderen snel. Er is dan ook geen tijd te verliezen."

Om desinformatie op alle fronten te bestrijden, is een actieve bijdrage van de maatschappelijke organisaties onmisbaar. EESC steunt de gezamenlijke inspanningen tegen desinformatie actief, onder meer door adviezen op te stellen en hoorzittingen, lokale evenementen en andere activiteiten te organiseren. (mp)