Op 3 en 4 april organiseerden het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Europese Commissie het jaarlijkse Europees Migratieforum. Hierbij werd onderzocht welke rol het maatschappelijk middenveld en lokale overheden spelen bij het migratiebeheer en het waarborgen van veilige en reguliere routes naar de EU.

Tijdens het forum van 2019 – de vijfde editie – werden tien aanbevelingen geformuleerd als gevolg van discussies onder ongeveer 250 professionals van maatschappelijke organisaties uit de EU en vertegenwoordigers van lokale, regionale en nationale overheden, Europese instellingen en internationale organisaties.

Het evenement werd geopend door Dimitris Avramopoulos, eurocommissaris voor Migratie, en EESC-voorzitter Luca Jahier. Beiden benadrukten de noodzaak van een slim en goed beheerd EU-beleid voor legale migratie, hetgeen de EU in staat kan stellen gebruik te maken van de voordelen van migratie, sociale cohesie te bevorderen en de kwetsbaarste migranten te beschermen.

Het Europees Migratieforum wees erop dat initiatieven van onderop het verschil kunnen maken voor een succesvol migratiebeheer. Ook werd er met klem op gewezen dat het perspectief van migranten moet worden meegenomen bij het ontwikkelen van migratiebeleid.

Andere belangrijke aanbevelingen van het forum hadden onder andere te maken met de betrokkenheid van gastgemeenschappen bij projecten voor de inclusie van migranten, speciale behoeften van kwetsbare groepen, en stimulansen voor de herintegratie van migranten in hun herkomstlanden na een verblijf in de EU voor werk of studie. (ll)