Europese werkgevers roepen op tot een open, verenigde en sterke EU

Groep Werkgevers van het EESC

Met minder dan twee maanden te gaan tot de Europese verkiezingen roept de groep Werkgevers op tot een open, verenigde en sterke EU. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven willen zich inzetten voor een sterke en welvarende EU. De EU heeft een sterke aantrekkingskracht. We hebben een competitief ondernemingsklimaat nodig om verder te profiteren van deze Europese levenswijze. Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste boodschappen uit de politieke verklaring die de groep Werkgevers recentelijk heeft aangenomen.

Jacek Krawczyk, de voorzitter van de groep, overhandigde de verklaring op 9 april aan Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie . "Deze verklaring is bedoeld om de steun van werkgevers voor de EU duidelijk onder de aandacht te brengen. De voordelen van de EU zijn zonneklaar voor alle ondernemers, maar in het dagelijks leven vergeten we ze te vaak. De werkgevers willen hier verandering in brengen", zei voorzitter Krawczyk.

In de verklaring wordt opgeroepen tot een open economie met open markten en eerlijke concurrentie. Een open economie kan niet gedijen zonder een open maatschappij die gebaseerd is op dialoog en goed bestuur. Europa heeft behoefte aan beleid dat creativiteit, innovatie en ondernemingsgeest mogelijk maakt en stimuleert.

De werkgevers zijn ervan overtuigd dat openheid zowel in de economie als in de maatschappij tot stabiliteit en veiligheid leidt. Een open economie en een open samenleving zijn goed voor iedereen. Op deze manier moet voor hernieuwd vertrouwen in de EU worden gezorgd.

De verklaring is in 23 officiële EU-talen beschikbaar via: bit.ly/2X6Swgu (lj)