Met de Dag van het Europese burgerinitiatief begint een nieuw hoofdstuk in de burgerparticipatie in de EU

"De Commissie is moreel verplicht te reageren op Europese burgerinitiatieven"

Christophe Lefevre, EESC-lid en voorzitter van de ad-hocgroep voor het EBI, opende de 8e Dag van het Europees burgerinitiatief op 2 april.

Laura Sullivan, oprichter van WeMove.EU, verzorgde de keynote speech en stelde dat digitaal activisme grotere groepen kan mobiliseren. Het kan ook helpen aantonen wat we gemeenschappelijk hebben en wat ons gezamenlijke doel is, en het kan voor meer solidariteit en betrokkenheid in heel Europa zorgen. "We hebben meer gemeen dan we vaak beseffen", stelde ze.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans presenteerde de nieuwe regels voor Europese burgerinitiatieven. In zijn toespraak stelde de commissaris de politieke dimensie van het EBI aan de orde: "We zijn niet verplicht de voorstanders van een EBI te geven wat ze willen, maar de Commissie heeft naar mijn mening wel de morele en politieke plicht om te reageren en het politieke debat aan te gaan. Mensen verwachten dat we duidelijk aangeven wat gedaan moet worden en wat niet gedaan kan worden."

De volgende Europese Commissie heeft de taak uit te zoeken hoe digitalisering en democratie elkaar op een effectieve manier kunnen versterken, ook door een nieuwe invulling te geven aan democratie zoals we die kennen en deze aan te passen aan de wereld waarin we nu leven.

Het thema van de EBI-dag 2019 was "Digitale stemmen". De digitale generatie wacht niet langer op verkiezingen om haar voorkeuren kenbaar te maken, maar uit haar bezorgdheden op elk moment en bij elke gelegenheid.

"Ontkennen wat er in de digitale wereld wordt gezegd, zou onnozel en zelfs dom zijn", zei de heer Lefevre, "maar EU-instellingen en regeringen moeten zich wijselijk aan deze trend aanpassen. Zij dragen bijzondere verantwoordelijkheid voor correcte informatievoorziening en voor de instandhouding van ethische beginselen en respect". (sma)