Op 6 april, aan de vooravond van de vergadering van de eurogroep op 7 april, heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité een verklaring uitgebracht waarin het oproept tot ongekende solidariteit tussen de lidstaten van de EU en aandringt op een snelle respons op de covid-19-pandemie. Het EESC onderstreept dat alle lidstaten in hetzelfde schuitje zitten en dat gemeenschappelijk optreden daarom dringend geboden is om de huidige volksgezondheidscrisis het hoofd te bieden en de politieke, economische en sociale gevolgen ervan op te vangen. Volgens de leden van het EESC is deze pandemie de lakmoesproef voor de politieke, financiële, sociale en wetenschappelijke solidariteit binnen de Europese Unie. In deze tijd van grote onzekerheid kan alleen een omvangrijk Europees economisch herstelplan de lidstaten helpen om de Europese economie weer op gang te brengen en duurzamer en veerkrachtiger te maken.

De volledige tekst van de verklaring vindt u hier: https://www.eesc.europa.eu/nl/news-media/presentations/eus-response-cov…