Door de groep Werknemers van het EESC

Terwijl de Covid-19-crisis om zich heen blijft grijpen in Europa, maakt de groep Werknemers van het Europees Economisch en Sociaal Comité zich ernstige zorgen over de aanvallen op collectieve onderhandelingen en arbeidsrechten in sommige lidstaten. Wij zijn met name verontrust over de situatie in Polen, waar de regering Covid-19 wil aanpakken met noodwetgeving die afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van de raad voor sociaal overleg en de autonomie van de sociale partners.

De groep Werknemers kijkt ook met argusogen naar Italië, waar de overheid en de sociale partners overeengekomen zijn dat de werkloosheidsuitkeringen voor werknemers die tijdens de Covid-19-crisis niet kunnen werken, via collectieve onderhandelingen zullen worden vastgesteld, en extreemrechtse politici erop hebben aangedrongen dat dergelijke collectieve onderhandelingen worden opgeschort.

In Hongarije zijn zonder voorafgaande raadpleging van de sociale partners wijzigingen aangebracht in het arbeidsrecht die de rechten van werknemers in het gedrang brengen. Bovendien heeft premier Viktor Orban in het kader van de pandemie noodbevoegdheden gekregen die veel verder gaan dan de noodwetgeving die in andere landen van kracht is en die de rechtsstaat en de fundamentele rechten in gevaar brengen: de noodbevoegdheden gelden voor onbepaalde tijd en geven hem het recht om iedereen te vervolgen die zogenaamd valse informatie verspreidt, ook journalisten.

De Covid-19-pandemie het hoofd bieden is een van de grootste beproevingen van onze tijd. Hoewel de groep Werknemers beseft dat overheden soms noodmaatregelen moeten nemen om de gevolgen van de pandemie op te vangen, beklemtoont ze dat alle overheden de mensenrechten en grondrechten moeten eerbiedigen, waaronder de rechten van werkenden en de vakbondsrechten. Dit is het moment om solidariteit te tonen en samen te werken. Alleen zo kunnen we deze pandemie te boven komen. (Secretariaat groep Werknemers)