Luca Jahier, voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), en Dilyana Slavova, voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen, hebben op 26 maart in een gezamenlijke verklaring het besluit van de Raad van 24 maart 2020 verwelkomd om de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië te openen.

Volgens Luca Jahier en Dilyana Slavova is het “In deze moeilijke tijden voor de regio, Europa en de rest van de wereld van cruciaal belang om aan de Westelijke Balkan de bemoedigende en positieve boodschap over te brengen dat we verenigd zijn en dat we, in de woorden van de voorzitter van de Europese Commissie, hetzelfde continent, dezelfde geschiedenis, dezelfde cultuur en uiteindelijk ook hetzelfde lot delen”.

In hun verklaring herinneren zij eraan dat het EESC zich sterk voorstander van uitbreiding van de Europese Unie met de zes landen van de Westelijke Balkan heeft getoond, “op voorwaarde dat zij aan alle noodzakelijke criteria voor EU-lidmaatschap voldoen”.

Met betrekking tot de rol van het maatschappelijk middenveld bij de komende toetredingsonderhandelingen benadrukken Luca Jahier en Dilyana Slavova dat “de sociale dialoog en de rol van de sociale partners en de maatschappelijke organisaties bij de toetredingsonderhandelingen sterk moeten worden aangemoedigd en bevorderd, aangezien dit de enige manier is om toezicht te houden op en te zorgen voor eerbiediging van de Europese kernwaarden, waaronder de rechtsstaat, de fundamentele mensenrechten, gerechtelijke hervormingen, de bestrijding van corruptie en discriminatie, en de persvrijheid”.

Tot slot wordt in de verklaring herhaald dat het EESC vastbesloten is zijn inspanningen voort te zetten en verder op te voeren om “de stem te zijn van het maatschappelijk middenveld en een brug naar de EU-instellingen en de nationale overheden”. (dgf)