Het EESC steunt het voorstel van de Commissie om de voorschriften van de EU inzake de toewijzing van luchthavenslots in het licht van de uitbraak van het coronavirus tijdelijk op te schorten. Het Comité wijst erop dat de opschorting zou moeten gelden tot het einde van de zomerdienstregeling en dat deze dringende maatregel deel zou moeten uitmaken van een veel breder pakket om de EU-luchtvaartsector de kans te geven er na de coronacrisis weer bovenop te komen. 

 

“De opschorting zou de luchtvaartmaatschappijen een planningszekerheid verschaffen. Het is hoogst onrealistisch om ervan uit te gaan dat de luchtvaartmaatschappijen op dit moment een planning kunnen maken waarbij zij hun volledige zomerdienstregeling vanaf juni hervatten,” aldus EESC-voorzitter Luca Jahier. “We mogen niet vergeten dat de EU belangrijke stappen moet zetten om de economieën, de bedrijven en de werknemers van de lidstaten te steunen en te beschermen om de door de coronacrisis aangerichte schade te beperken en het herstel te ondersteunen #WhateverItTakes,” zo besloot hij.

 

Omdat het virus zich razendsnel verspreidt en overheden steeds ingrijpendere maatregelen nemen om het in te perken, daalt de vraag naar luchtdiensten zeer snel. Op 21 maart 2020 waren er 66 % minder vluchten dan op dezelfde dag in 2019 en was het verkeer op de belangrijkste Europese luchtvaartmarkten teruggelopen met 91 % in Italië, 76 % in Spanje, 74 % in Frankrijk, 66 % in Duitsland, 57 % in Nederland en 59 % in het VK. Luchtvaartmaatschappijen hebben hun capaciteit steeds verder moeten afbouwen en steeds meer vliegtuigen aan de grond moeten houden. In verschillende EU-lidstaten staan er hele vloten aan de grond. 

 

In de door EESC-lid Thomas Kropp opgestelde standpuntnota die op 25 maart 2020 werd goedgekeurd, neemt het EESC een krachtig standpunt in. “De snelle, plotse en onverwachte daling in de vraag naar luchtdiensten zet de luchtvaartsector danig onder druk wat de bewaring van de liquiditeit betreft en daarbij komen nog de gevolgen van de aanslepende onzekerheid over de verdere escalatie van de crisis,” aldus Kropp. “De voorgestelde opheffing van de slots zou de luchtvaartmaatschappijen de komende maanden planningszekerheid verschaffen en duidelijke richtsnoeren geven over hoe de zomerdienstregeling die op 29 maart 2020 ingaat, moet worden aangepakt.” (mp)