Voor de 10e editie van YEYS werd een recordaantal inzendingen geregistreerd: in totaal 1039, waarvan 972 uit EU-landen en 67 uit kandidaat-lidstaten. Het hoogste aantal aanvragen kwam uit Roemenië (221) en het laagste aantal uit Malta en Montenegro (4 elk).

33 middelbare scholen (één uit elk van de 28 lidstaten en één uit elk van de vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) werden op willekeurige wijze elektronisch geselecteerd voor deelname aan dit initiatief. Voor het eerst sinds de start van YEYS nam ook één van de Brusselse (waar de kinderen van EU-ambtenaren hoofdzakelijk in hun thuistaal onderwijs krijgen, en de verschillende taalsecties in een meertalige en multiculturele context parallel aan elkaar studeren met ook een aantal gemeenschappelijke lessen) deel aan het debat.

Op 20 en 21 maart 2019 zakten 102 leerlingen (drie van elke deelnemende school) af naar Brussel om aan het grote debat deel te nemen. De leeftijd lag tussen de 15 en de 20 jaar, maar de meesten zaten in de leeftijdscategorie 16 tot 18. In tegenstelling tot vorige bijeenkomsten waren de vrouwelijke deelnemers dit keer in de meerderheid (60 versus 42).

In de aanloop naar het evenement bereidden de leerlingen zich samen met een meegereisde leraar voor op het debat. Ook kregen ze bezoek van een EESC-lid, dat mede het debat stimuleerde door het te richten op een reeks cruciale vragen:

  • Hoe kunnen we de representatieve democratie in de toekomst versterken?
  • Wat voor politiek engagement bestaat er buiten de Europese verkiezingen, en hoe zou jij daar jouw steentje aan kunnen bijdragen?
  • Wat moet er volgens jou worden gedaan om de opkomst bij de verkiezingen voor het EP te verhogen?

Tijdens het evenement werkten de leerlingen onder begeleiding van deskundige gespreksleiders 10 aanbevelingen uit voor de Europese beleidsmakers. Via een stemming werden vervolgens de drie aantrekkelijkste voorstellen geselecteerd.

Your Europe, Your Say! (YEYS) wordt georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité, de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld op Europees niveau, en is het EESC-evenement voor jongeren bij uitstek. Met dit initiatief streeft het EESC ernaar dat de standpunten, ervaringen en ideeën van de jongere generatie in de EU-besluitvorming in aanmerking worden genomen.

Nadere details over YEYS2019 zijn te vinden op de officiële website van het evenement. (dm & ks)