"Jouw Europa, jouw mening!" bestaat tien jaar en is belangrijker dan ooit, aldus de initiatiefnemer.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van "Jouw Europa, jouw mening!" (YEYS) sprak EESC-Info met voormalig vicevoorzitster Irini Pari, die in 2010 met het idee voor dit evenement kwam; zij blikt terug op de begindagen van YEYS en geeft haar visie op de toekomst van Europa.

EESC-Info: Mevrouw Pari, kunt u ons vertellen hoe dit initiatief tot stand is gekomen? Waar kwam het idee vandaan?

Irini Pari: Als vicevoorzitster voor communicatie wilde ik ook jonge Europeanen bereiken. Ik wilde deze minder voor de hand liggende doelgroep de kans geven zelf mee te maken en te begrijpen wat Europa inhoudt en die ervaring uit de eerste hand te delen, los van alle stereotypen, en ik wilde jongeren aanmoedigen om zich in te zetten voor de samenleving. Ik wilde de sterren van Europa in de ogen van die jongeren zien schitteren en dat is gelukt!

Bent u tevreden over de manier waarop YEYS zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld?

Jazeker! Het is fantastisch om te zien hoe een initiatief dat je zelf uit de grond hebt gestampt zich ontwikkelt en groeit, en te weten dat je duizend jonge harten in heel Europa hebt geraakt is dan een prachtige beloning. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om alle vicevoorzitters communicatie die de fakkel hebben overgenomen, en heel in het bijzonder Isabel, van harte te bedanken, net als het hele YEYS-team dat zich hiervoor de afgelopen jaren met zoveel enthousiasme en passie heeft ingezet.

Hoe ziet u de rol van jongeren bij de opbouw van Europa nu en in de toekomst? Ik heb alle vertrouwen in jongeren en hun gedrevenheid. Jongeren groeien vandaag de dag op in moeilijke en uitdagende tijden, maar elke uitdaging is ook een geweldige kans! Kijk maar hoe de millennials al bezig zijn oplossingen te bedenken: zij maken gebruik van de nieuwe mogelijkheden van de deeleconomie en deelplatforms, versterken de ondernemingsgeest, stellen in hun beroepsleven betekenis en waarden centraal, en willen voor alles een bijdrage leveren aan de samenleving en de klimaatverandering tegengaan. Met de manier waarop jongeren zich vandaag inzetten voor het klimaat in gedachten lijkt het me dat YEYS relevanter is dan ooit - jonge mensen willen hun stem laten horen, en wij hebben proactief ingespeeld op die behoefte!

Wat vindt u van de editie 2019 van YEYS?

Ik ben zoals elk jaar onder de indruk van de resultaten! Dit jaar luidde het motto van de debatten waaraan werd deelgenomen door tieners uit heel Europa Stem voor jouw toekomst. Zij hielden een pleidooi voor meer onderwijs, meer informatie en meer transparantie; daarbij zouden alle beschikbare middelen moeten worden ingezet - interactieve websites, lessen, contacten, activiteiten, vergaderingen - en alle partijen moeten worden betrokken - senioren, jongeren, politici, sociale bewegingen, deskundigen en de media.

Hoe zou uw ideale Europa eruitzien?

Ik droom van een diep democratisch Europa waar verkiezingen, de scheiding der machten, de grondrechten en de rechtsstaat worden geëerbiedigd. Een Europa met een op dialoog gebaseerde bloeiende, dynamische en onafhankelijke participatiedemocratie. We weten maar al te goed dat er meer dan één waarheid bestaat! We moeten trachten de standpunten van anderen te begrijpen, bruggen te bouwen, een duidelijk doel na te streven en het algemeen belang te laten voorgaan op individuele belangen. Dat is precies wat wij hier doen, en ik ben er dan ook trots op lid te zijn van het Comité. Ja, Europa is een hele uitdaging. Ja, Europa is gecompliceerd. Ja, Europa is onvolmaakt, maar dat is de schoonheid ervan. Bouwen aan Europa is een tijdrovende en lastige taak, maar wel een die de moeite loont; laten we ons daar dus samen voor inzetten!