Tien jaar "Jouw Europa, jouw mening" in beeld

Tien jaar Jouw Europa, jouw mening in beeld

De eerste editie van Jouw Europa, jouw mening, hét jongerenevenement van het EESC, vond plaats van 15 t/m 17 april 2010. Nu, bijna tien jaar later, is er een digitale publicatie verschenen over de initiatieven die in het kader van "Jouw Europa, jouw mening" zijn ondernomen om jongeren in heel Europa bij de beleidsvorming van de EU te betrekken. Te zien is welke kwesties de jongeren hebben besproken, welke voorstellen zij vervolgens hebben aangedragen en welk effect deze voorstellen hebben gesorteerd – dit alles om aan te tonen dat jongeren een waardevolle bijdrage aan de opbouw van Europa leveren.

De publicatie biedt een overvloed aan multimedia-inhoud, vooral video's, en is bedoeld voor zowel het grote publiek als specifieke doelgroepen, zoals jongerenorganisaties, scholen, verenigingen van leraren en ouders, de media, enz. Bovendien wil het EESC op deze manier een saamhorigheidsgevoel kweken onder de jongeren die hebben deelgenomen en vastleggen wat zij gedaan en bereikt hebben.

De publicatie kan op mobiele apparaten (tablets en smartphones) worden gelezen en verschijnt in alle talen op de internetsite van het Comité. (ks)