VN-Ecosoc bijeenkomst: EESC steunt burgerparticipatie en goed openbaar bestuur

De voorbereidende vergadering van Ecosoc eind maart in Praag stond in het teken van het belang van burgerparticipatie, goed openbaar bestuur en inclusieve instellingen voor de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de Agenda 2030.

"We werken graag met Ecosoc van de Verenigde Naties samen bij het belangrijke thema van deelname van burgers aan de besluitvorming. Het EESC staat volledig achter participatieve, open en transparante beleidsvormingsprocessen," aldus EESC-lid Roman Haken, die aan de bijeenkomst deelnam.

Ecosoc is het op twee na belangrijkste orgaan van de VN, na de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Het ziet toe op de internationale ontwikkelingen op economisch, sociaal en cultureel gebied en ten aanzien van onderwijs en gezondheid. (sg)