Hoe kunnen duurzame groei en cohesie in kwetsbare regio's worden gestimuleerd?

door de groep Diverse werkzaamheden van het EESC

Op 6 maart heeft de groep Diverse werkzaamheden in het kader van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU haar buitengewone bijeenkomst in Sofia gehouden. Het was het laatste evenement van de groep onder het voorzitterschap van Luca Jahier.

Ongeveer 120 deelnemers, waaronder Bulgaarse maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van nationale autoriteiten en leden van groep III, kwamen bijeen om van gedachten te wisselen over het thema "Ondersteuning van kwetsbare regio's en burgers: duurzame groei en cohesie stimuleren".

De weinig florissante situatie in bergstreken en afgelegen gebieden (werkloosheid, gebrek aan sociale diensten, vervoer, communicatie en infrastructuur) leidt rechtstreeks tot ontvolking en heeft onevenredig grote gevolgen voor de meest kwetsbare en kansarme burgers.

Na het optreden van de dansgroep 'Dance No Different than You' stonden drie panels onder leiding van Bulgaarse leden van groep III centraal:

  • Investeren in en stimuleren van kwetsbare berggebieden (gemodereerd door Dilyana Slavova)
  • Kansen creëren en de rechten van kwetsbare personen beschermen (gemodereerd door Diana Indjova)
  • Bevordering van de economische ontwikkeling en bestrijding van ontvolking in niet-stedelijke regio's (gemodereerd door Bogomil Nikolov)

Er werden toespraken gehouden door Bisser Petkov, de Bulgaarse minister van arbeid en sociaal beleid, Hasan Ademov, voorzitter van het Comité voor arbeid, sociale zaken en demografie van de 44e nationale vergadering van de Republiek Bulgarije, Luca Jahier, voorzitter van de groep Diverse werkzaamheden, en Lalko Dulevski, voorzitter van de Economische en sociale raad van Bulgarije en lid van groep III.

De discussies spitsten zich toe op door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling, op de specifieke rol van jongeren en op het belang van sociale integratie. (ih)