Europa vorm geven – recente successen van het EESC

Onlangs is een brochure van het EESC verschenen getiteld "Shaping Europe – recent EESC achievements, 2018 edition" (Europa vorm geven – recente successen van het EESC, editie 2018).

Deze publicatie is zowel bestemd voor het grote publiek als voor de andere Europese instellingen en geeft een overzicht van de werkzaamheden die het EESC de afgelopen jaren heeft verricht op de belangrijkste Europese beleidsterreinen, ofwel ten aanzien van economische, sociale, internationale en milieuvraagstukken.

Deze brochure is beschikbaar in zes talen: FR, EN, DE, ES, IT en PL, op papier en op de website van het EESC: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications.

Gedrukte exemplaren kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)