De vaardigheidskloof dichten – standpunt van het bedrijfsleven

door de groep Werkgevers van het EESC

Het dichten van de vaardigheidskloof is een multidimensionale taak waarvoor niet alleen onderwijs- en opleidingsstelsels moeten worden aangepast, maar ook een mentaliteitsverandering nodig is. Aangezien veranderingen elkaar heden ten dage rap opvolgen, is het niet gemakkelijk om precies te bepalen aan welke vaardigheden in de toekomst behoefte zal zijn. We moeten allemaal aanvaarden dat we ons in de toekomst permanent moeten blijven bijscholen om ons constant te kunnen aanpassen aan de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt. Dit zijn enkele van de conclusies die werden getrokken tijdens de conferentie “De vaardigheidskloof dichten voor meer groei en werkgelegenheid - standpunt van het bedrijfsleven”, die op 22 maart 2018 in Sofia, Bulgarije, werd gehouden.

Deze conferentie eindigde met een gezamenlijke verklaring van de groep Werkgevers en de Bulgaarse vereniging van werkgeversorganisaties. In deze verklaring wordt opgeroepen tot een aantal praktische maatregelen om de arbeidsmarkten en onderwijsstelsels af te stemmen op de behoeften van de toekomst. Het gaat hierbij onder andere om het wegnemen van obstakels voor werkgelegenheid, het motiveren van mensen om zelf vaardigheden te ontwikkelen en de toepassing van een benadering op basis van "flexizekerheid" om de arbeidswetgeving aan te passen aan de behoeften van de moderne economie.

Binnen onderwijsstelsels moeten we creativiteit, een ondernemersmentaliteit en mobiliteit in onderwijs en opleiding op alle niveaus bevorderen, investeren in STEM-vaardigheden (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde), een leven lang leren stimuleren en tegelijkertijd leren op de werkplek en beroepsonderwijs en -opleidingen bevorderen en de koppelingen tussen bedrijven en onderwijsaanbieders versterken, om te voorkomen dat vaardigheden niet aansluiten op de vraag. De volledige tekst van de verklaring kan hier worden gedownload.

Het evenement werd gezamenlijk georganiseerd door de groep Werkgevers en de Vereniging van Organisaties van Bulgaarse werkgevers. Het was een van de officiële evenementen die werden geregeld door het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. (lj)