“Energiedagen van het EESC" – Een sterkere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het debat over het Europees energiebeleid

Sociale rechtvaardigheid en participatie van het maatschappelijk middenveld moeten centraal staan in de energiebesprekingen op alle niveaus, van lokaal tot Europees. De Energiedagen van het EESC vonden plaats op 7 en 8 maart 2018 in Brussel. Onderwerp van discussie was de huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen in het Europees energiebeleid.

De eerste dag van de conferentie ging voornamelijk over de energie-unie. Daarbij werd de balans opgemaakt van de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van de doelstellingen en werd nagegaan welke uitdagingen ons nog te wachten staan. De deelnemers hebben besproken hoe de burgers kunnen deelnemen aan de energie-unie en daarvan kunnen profiteren. Ook werd onderzocht hoe de economische en politieke betrokkenheid van de burgers en het maatschappelijk middenveld kan worden verbeterd.

“De unie waar wij naar streven kan niet worden bereikt zonder de actieve betrokkenheid van het georganiseerd maatschappelijk middenveld, waarvan de rol gedurende het proces moet worden verduidelijkt en in een permanente vorm worden gegoten”, zegt Pierre Jean Coulon, voorzitter van de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN) van het EESC.

Het EESC-advies over het derde verslag over de stand van de energie-unie wordt momenteel opgesteld door Toni Vidan en Christophe Quarez en zal naar verwachting tijdens de plenaire vergadering van april worden aangenomen.

De tweede dag stond in het teken van de komende wijzigingen van de huidige gasrichtlijn, waarover de belanghebbenden zich zorgen maken.

In haar voorstel betoogt de Europese Commissie dat gaspijpleidingen van en naar derde landen moeten voldoen aan de basisbeginselen van de bestaande EU-regelgeving. Maar volgens sommige maatschappelijke organisaties zou dit tot onzekerheid leiden op juridisch, commercieel en milieugebied.

EESC-lid Baiba Miltoviča benadrukte hoe belangrijk het is dat de regels met betrekking tot externe leveranciers beter worden gecoördineerd en dat er één regelgevend kader komt zodat energie overal volgens dezelfde regels wordt geleverd.

Mevrouw Miltoviča zal alle bijdragen van het evenement coördineren en deze opnemen in het EESC-advies over de wijziging van de richtlijn interne gasmarkt, dat ook op de agenda staat van de zitting van april. (mp)