Het EESC dringt aan op herbevestiging van het Europees sociaal model

RAPPORTEUR SPEAKING

Om de toenemende ongelijkheden in de Europese samenleving terug te dringen, zou er rekening gehouden moeten worden met sociale duurzaamheid in alle EU-beleidsmaatregelen en zou het Europees sociaal model opnieuw bevestigd moeten worden als een garantie op sociale bescherming voor alle burgers in het tijdperk van digitalisering en mondialisering, zei het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) tijdens de zitting in maart.

Toen rapporteur Giulia Barbucci haar advies over “Een sociaal duurzaam concept voor het digitale tijdperk” presenteerde, legde ze uit dat “het essentieel is dat sociale duurzaamheid op voet van gelijkheid wordt behandeld met ecologische en economische duurzaamheid.”

Het EESC staat volledig achter de aanbevelingen van het Europees Parlement, namelijk dat de Commissie en de sociale partners samen aan een voorstel zouden moeten werken voor een richtlijn betreffende fatsoenlijke arbeidsomstandigheden in alle vormen van werkgelegenheid, waaronder nieuwe vormen.

Ook wordt aanbevolen meer inspanningen te leveren om een adequate vergoeding en een vlotte overstap tussen banen te waarborgen alsook eerlijke mogelijkheden voor levenslang leren, aan te bieden met als doel digitale ongeletterdheid terug te dringen.

Het Comité roept op tot een meer inclusieve arbeidsmarkt voor migranten en een betere toegang tot banen in de digitale sector voor vrouwen en beveelt aan speciale aandacht te schenken aan gehandicapten.

Ook zouden maatregelen aan een effectebeoordeling onderworpen moeten worden om na te gaan hoe het beleid het leven van velen beïnvloedt. (ll)