“Het EBI moet een krachtig instrument voor burgerparticipatie worden”

Het Europees burgerinitiatief (EBI) dient ter bevordering van actief burgerschap alsook van participatieve democratie en kan het democratische tekort van de EU helpen terugdringen. Daarnaast is het een instrument dat Europeanen rond een bepaald doel kan verenigen en zo het gevoel van Europese identiteit kan versterken. Wil het volledige potentieel ervan echter benut kunnen worden, dan moet het EBI gepaard gaan met dialoog en een passend effect sorteren.

Het advies van het EESC over het Europees burgerinitiatief, dat op 14 maart goedgekeurd werd, bevat een aantal voorstellen betreffende de wijze waarop dat bereikt kan worden:

  • Passende vervolgmaatregelen voor succesvolle initiatieven: het is bijzonder belangrijk voor succesvolle initiatieven dat ze besproken worden in de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement (EP) om burgerinitiatieven de nodige politieke dimensie te geven;
  • De dialoog met EBI-organisatoren moet geïntensiveerd worden, zowel tijdens als na de campagne;
  • Duidelijke, transparante regels voor de registratiefase zijn noodzakelijk;
  • De rollen van "institutionele raadgever" en van "besluitvormer bij de registratie", die nu beide door de Commissie worden uitgeoefend, moeten worden opgesplitst.

“Het EESC ziet zichzelf als facilitator en institutionele raadgever”, zei rapporteur Kinga Joó, die herhaalde dat het EESC bereid is om initiatieven verder te steunen.

Het EESC speelt al een rol sinds het EBI onderwerp van gesprek werd. De EBI-dag, die dit jaar op 10 april gehouden zal worden, heeft het EESC geholpen om het EBI zowel hoog op de institutionele agenda van de EU te houden als sterker te profileren.