Het EESC steunt het overzicht van de komende strategie inzake kunstmatige intelligentie van Commissaris Ansip

De rapporteur van het EESC voor Kunstmatige Intelligentie, (KI) Catelijne Muller, zegt dat de strategie, zoals die uiteengezet werd op 15 maart door Commissaris Ansip tijdens de zitting van het EESC, volledig aansluit bij de oproep van het Comité aan de EU om mondiaal een voortrekkersrol te spelen bij de vaststelling van het kader voor de verantwoorde ontwikkeling en inzet van KI.

Mevrouw Muller zei dat de aankondiging van de Commissarissen Ansip, Moedas en Gabriel op 9 maart dat er een
deskundigengroep over KI opgericht zal worden, gunstig werd ontvangen door het EESC, aangezien volledig gehoor wordt gegeven aan de verzoeken die het EESC naar voren heeft gebracht in zijn initiatiefadvies. Daarin werd aangedrongen op het volgende:

  • Een pan-Europese ethische code voor KI om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van KI overeenstemt met de waarden en grondrechten van de EU;
  • Een Europese KI-infrastructuur om de duurzame ontwikkeling van KI te bevorderen;
  • Controles van wetten en voorschriften om te zien of ze geschikt zijn in een KI-tijdperk;
  • Innovatie in KI stimuleren, vooral KI ten behoeve van het algemeen belang.

“Ik denk dat Europa op dit moment mondiaal een voortrekkersrol speelt”, zei mevrouw Muller.

Commissaris Ansip beschreef de stand van zaken van de digitale eengemaakte markt in de EU en besprak de belangrijkste initiatieven van de Commissie om deze markt te verwezenlijken: de afschaffing van roamingtoeslagen, de komende portabiliteit van digitale inhoud, het einde van ongerechtvaardigde geoblocking en de algemene verordening gegevensbescherming, die in mei van kracht zal worden.

Aan andere belangrijke bouwstenen op het gebied van telecom, e-privacyverordeningen en cyberveiligheid wordt nog gewerkt.

Commissaris Ansip benadrukte dat fragmentatie een grote hindernis blijft en dat de kosten van een niet-verenigd Europa op de digitale eengemaakte markt enorm zijn: 415 miljard EUR per jaar, volgens een studie van het Europees Parlement.

“Het is belangrijk voor alle deelnemers om geharmoniseerde regels te hebben: grote mondiale deelnemers kunnen hun weg immers wel vinden in deze 28 verschillende regelingen, maar voor onze startups en kmo's is het praktisch onmogelijk om ze te begrijpen. Als we doorgaan met dat gefragmenteerde digitale Europa, dan geven we een heel simpele boodschap af aan onze burgers, vooral aan onze startups: blijf vooral in eigen land of ga maar naar de VS als je wilt opschalen”, aldus de Commissaris.

De sprekers in het debat beklemtoonden het belang om een eerlijke transitie voor werknemers te waarborgen wanneer traditionele banen verdwijnen en er nog geen nieuwe beroepen bij zijn gekomen.

Ze waren het er allemaal over eens dat levenslang leren nu meer dan ooit werkelijkheid moet worden om iedereen dankzij nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen hun weg op de toekomstige arbeidsmarkt te helpen vinden.