Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gedebatteerd over de arbeidswereld van de toekomst en de Europese pijler van sociale rechten. Doel was om na te gaan hoe beide organisaties meer en beter kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat de komende generaties eerlijk en fatsoenlijk werk kunnen verrichten in een weliswaar snel veranderende, maar inclusieve arbeidswereld.

Het debat vond plaats in Brussel tijdens de zitting van het EESC, het EU-orgaan dat het Europees maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt. Het EESC verwelkomde de directeur-generaal van de IAO, Guy Ryder, die de “Centenary Declaration for the Future of Work” van de IAO kwam presenteren.

EESC-voorzitter Luca Jahier feliciteerde hem met het honderdjarig bestaan van de IAO en herhaalde dat het EESC graag wil bijdragen aan de lopende discussies over de toekomst van werk.

De heer Ryder, die de voltallige vergadering toesprak, verklaarde dat de IAO wil onderzoeken hoe de arbeidswereld van de toekomst kan worden vormgegeven met respect voor onze waarden, in een tijd waarin mensen hun professionele toekomst vaak met vrees tegemoetzien.

Hij zag veel overeenkomsten tussen de “Centenary Declaration” van de IAO en de Europese pijler van de sociale rechten, benadrukte dat het belangrijk is om de rol van collectief onderhandelen te beschermen en stelde dat het EESC hierbij een centrale rol toekwam. Verder onderstreepte hij de potentiële impact van de adviezen van het EESC op de mondiale arbeids- en sociale normen en op de samenwerking met niet-EU-landen.

Met betrekking tot de Europese Green Deal zei de directeur-generaal van de IAO dat het er bij het streven naar koolstofneutraliteit in 2050 “niet op aankomt de toekomst vorm te geven vóór de mensen, maar mét hen”.

De heer Ryder zei uit te kijken naar verdere samenwerking tussen het EESC en de IAO en wisselde vervolgens van gedachten over grote uitdagingen voor de economie.

Kort voor de zitting opende EESC-vicevoorzitter voor Communicatie Isabel Caño Aguilar de tentoonstelling “100 jaar sociale bescherming met de IAO”. (ll)