Hoe kijkt de burger ertegenaan? - Deel 4: De lange en hobbelige weg naar toegankelijkheid

Met de nieuwe EU-agenda voor personen met een handicap in de pijplijn bespreken we in deel 4, De lange en hobbelige weg naar toegankelijkheid, de werkgelegenheidssituatie van mensen met een handicap. We praten over wat de EU zou moeten doen om haar werkplekken inclusiever te maken – niet alleen in fysieke zin maar ook in de collectieve mindset van een samenleving die personen met een handicap bijna uitsluitend identificeert met hun beperking.

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Tijdens de meest recente EU-top in februari werd verwacht dat de leiders flinke stappen zouden zetten in de richting van een akkoord over de langetermijnbegroting, het meerjarig financieel kader. Diepe verdeeldheid belemmerde hen echter om een compromis te bereiken.

Wordt er geen overeenstemming bereikt, dan riskeren we opnieuw verlamming, die we ons in de huidige geopolitieke situatie niet kunnen veroorloven.

De dringende taken die op de EU liggen te wachten en de onderhandelingen over de relatie tussen het VK en de EU na de brexit, waaraan een zeker risico is verbonden, mogen niet zo veel tijd in beslag nemen dat er geen energie meer overblijft voor andere prioriteiten, zoals het migratiepakket, de Green Deal, de digitalisering en de milieutransitie, om er maar een paar te noemen.

In het kort

De EU moet nepnieuws hard aanpakken

Regulering van sociale media, ontwikkeling van mediageletterdheid en ondersteuning van onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek – dat zijn enkele essentiële voorwaarden voor de bestrijding van onjuiste informatie en de instandhouding van de democratie in de EU, aldus het EESC

EESC-leden bezoeken Japan om handel en duurzame ontwikkeling te bespreken

Leden van het follow-upcomité EU-Japan van het Europees Economisch en Sociaal Comité brachten een bezoek aan Japan om de tenuitvoerlegging van de economische partnerschapsovereenkomst (EPO) te bespreken en de banden met hun Japanse collega's aan te halen. Het bezoek omvatte een rondetafelgesprek over de circulaire economie en de eerste dialoog tussen het Europese en het Japanse maatschappelijk middenveld in het kader van de EPO.

Nieuws van het EESC

Dag van het Europees burgerinitiatief 2020: burgers moeten op betekenisvolle wijze bij de Conferentie over de toekomst van Europa worden betrokken, waarschuwen activisten

Burgers vragen welk Europa ze willen en vervolgens hun input negeren, is een slecht idee, waarschuwen activisten op de Dag van het Europees burgerinitiatief (EBI) 2020, verwijzend naar hun ervaringen als organisatoren van EBI’s.

Het Europees Parlement moet zich hard maken voor een krachtige EU-begroting voor 2021-2027

Het EESC heeft opnieuw sterk gepleit voor een meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 van 1,3 % van het bruto nationaal inkomen van de EU-27. Dit pleidooi komt op een cruciaal moment in de procedure die moet leiden tot een akkoord over de volgende langetermijnbegroting van de EU, nu de Europese Raad nog steeds probeert hierover tot een standpunt te komen.

Het EESC wil zich net als de Europese Commissie hard maken voor een groene toekomst voor Europa

Het EESC steunt de Commissie in haar streven de daad bij het woord te voegen door maatregelen te nemen om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en duurzaamheid centraal te stellen als onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Tijdens de plenaire zitting van het EESC in Brussel heeft voorzitter Luca Jahier op 20 februari 2020 zijn steun uitgesproken voor het werkprogramma van de Europese Commissie voor dit jaar en de nadruk die daarin wordt gelegd op duurzame ontwikkeling voor een groener Europa.

Strategie inzake handicaps voor het volgende decennium: de EU moet het voortouw nemen en een progressief beleid bevorderen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft een conferentie op hoog niveau gehouden waarbij het vooraanstaande actoren op het gebied van gehandicaptenbeleid heeft samengebracht om de nieuwe strategie van de EU ter zake te bespreken. Deze strategie, die nog in de steigers staat, zal naar verwachting het komende decennium voor miljoenen EU-burgers met een handicap een enorme impact hebben op alle fronten van hun leven.

EESC en IAO: samen werken aan de arbeidswereld van de toekomst die onze waarden weerspiegelt

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gedebatteerd over de arbeidswereld van de toekomst en de Europese pijler van sociale rechten. Doel was om na te gaan hoe beide organisaties meer en beter kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat de komende generaties eerlijk en fatsoenlijk werk kunnen verrichten in een weliswaar snel veranderende, maar inclusieve arbeidswereld.

Voorstanders van EU-regels voor een transparante voedselketen richten zich tot de voltallige vergadering van het EESC

Tijdens zijn meest recente verwelkomde het Europees Economisch en Sociaal Comité de initiatiefnemers van het Europees burgerinitiatief (EBI) “Eat Original. Ontmasker je eten”, dat de Europese Commissie aanspoort om herkomstetikettering verplicht te maken voor alle voedingsmiddelen om fraude te voorkomen en het recht van consumenten op informatie te garanderen.

Nieuw migratie- en asielpact: EESC bereid tot samenwerking met de Europese Commissie

Aangezien een nieuw Europees akkoord over migratie dringend noodzakelijk is, wil het EESC de inspanningen van de Commissie steunen. EESC-voorzitter Luca Jahier heeft op 3 maart 2020 in Brussel duidelijk gemaakt dat migratie bovenaan de agenda van het EESC staat, wat overigens blijkt uit het feit dat het EESC al jaren zeer actief is op dit gebied.

EESC bepaalt standpunt over economische prioriteiten voor 2020

In februari hechtte het EESC zijn goedkeuring aan zijn adviezen over de Jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020 van de Europese Commissie (ECO/502) en over de aanbevelingen voor het economisch beleid van de eurozone (ECO/503). Het EESC levert hiermee een bijdrage aan het debat over de economische prioriteiten voor het komende jaar en daarna, die in maart formeel zullen worden aangenomen door de Europese Raad.

De duurzame toekomst van Europa hangt af van de toegankelijkheid tot grondstoffen voor batterijen

De Europese Unie moet zo snel mogelijk zorgen voor permanente toegang tot grondstoffen om een sterke batterijenindustrie voor elektrische voertuigen te kunnen ontwikkelen. Tijdens het debat over dit onderwerp dat op 5 februari 2020 te Brussel werd gehouden, werd door de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN) de alarmbel geluid.

Een zilveren deal voor Europa: de EU en de lidstaten moeten zorgen voor hoogwaardige langdurige zorg

Volgens een EESC-rapport is de situatie van de sector van inwonende zorgverleners onhoudbaar: de arbeidsvoorwaarden van zorgverleners grenzen aan pure uitbuiting en zorgontvangers hebben het moeilijk om betaalbare en hoogwaardige zorg te vinden. Deze situatie is te wijten aan een gebrek aan overheidssteun voor de zorgsector en is het resultaat van politiek verzuim.

Nieuws van de groepen

Het bedrijfsleven voor een klimaatneutraal Europa – de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de Green Deal optimaal benutten

Groep Werkgevers van het EESC

Een groeiend aantal Europese bedrijven heeft zijn vizier reeds bijgesteld en houdt nu, naast de strikt zakelijke aspecten, ook rekening met milieu- en sociale aspecten in de dagelijkse bedrijfsvoering. Om de overgang naar een groene economie tot een succes te maken, moet de EU zorgen voor een gelijk speelveld voor haar bedrijven, waardoor het concurrentievermogen en de investeringen worden gestimuleerd. Dit zijn enkele van de conclusies van de conferentie over “Het bedrijfsleven voor een klimaatneutraal Europa – de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de Green Deal optimaal benutten” die op 9 maart plaatsvond in Split, Kroatië.

De nieuwe EU-begroting: een Unie die de lat lager legt?

Door de groep Werknemers van het EESC

De huidige dreiging in verband met het Coronavirus en de vluchtelingencrisis, een menselijk drama dat zich op dit moment aan de grens tussen Turkije en Griekenland afspeelt, hebben eens te meer aangetoond dat Europa een gemeenschappelijke aanpak moet uitwerken voor deze problemen, die de draagkracht van de afzonderlijke lidstaten ver te boven gaan. Meer dan ooit is het zaak dat de Europese instellingen het eens worden over maatregelen en strategieën voor de hele EU, en vooral ook dat zij daarvoor de nodige middelen uittrekken.

Maatschappelijk middenveld: de ruggengraat van de Europese waarden

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

De groep Diversiteit Europa van het EESC organiseert een conferentie in Rijeka, Kroatië, over de rol van burgerbetrokkenheid bij de aanpak van enkele van de belangrijkste problemen waarmee Europa vandaag wordt geconfronteerd. De afgelopen jaren werd de EU geconfronteerd met uitdagingen als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, toegenomen migratie en steeds minder ruimte voor het maatschappelijk middenveld, waardoor haar fundamentele waarden in gevaar dreigden te komen.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Tijd voor een ander liedje: vrouwen in de muzikale cultuur van Europa

In het kader van Internationale Vrouwendag 2020 (8 maart) vindt in het EESC een tentoonstelling plaats met als titel “Female Notes”, een eerbetoon aan de muzikale vrouwen van Europa.

De tentoonstelling verkent de sociale identiteit van vrouwelijke musici van de zestiende eeuw tot heden via een reeks biografische panelen. Daarmee wordt hulde gebracht aan honderden vrouwelijke componisten en musici uit heel Europa en wordt tegelijkertijd de evolutie van de muzikale cultuur geschetst.

De exhibitie wordt gehouden in samenwerking met Toponomastica femminile, een Italiaanse vereniging die de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019 heeft gekregen voor de strijd die zij tegen genderongelijkheid levert door ervoor te ijveren dat meer openbare plaatsen naar opmerkelijke vrouwen zijn vernoemd. (ck)