Hoe kijkt de burger ertegenaan? - Deel 3: Gendergeweld hard aanpakken

Voor één op de drie vrouwen in de EU is thuis de minst veilige plaats. Dagelijks sterven ongeveer 12 Europese vrouwen als slachtoffers van gendergerelateerd geweld. Hoewel de percentages in sommige delen van Europa hoger kunnen zijn dan in andere, zijn vrouwen nergens veilig.

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezer,

Het begin van het jaar werd gekenmerkt door verschillende gebeurtenissen die van invloed zullen zijn op de toekomst van de Europese Unie.

BREXIT

Op 22 januari namen onze Britse collega-leden deel aan hun laatste zitting voor hun vertrek. Hun werkzaamheden binnen het Comité en de ceremonie die op die dag werd gehouden hebben duidelijk gemaakt hoe pijnlijk en moeilijk dat vertrek is. Er is die dag echter een zin uitgesproken die ons is bijgebleven: “Wij zeggen niet vaarwel, maar tot ziens”.

Ik wil geloven dat wij nauw verbonden zullen blijven want het maatschappelijk middenveld kent geen grenzen.

Voor in uw agenda

Nieuwe publicaties

Mediaseminar van het maatschappelijk middenveld 2019 – verslag nu beschikbaar

De bevindingen van het 13e mediaseminar van het EESC over het maatschappelijk middenveld – The EU is (for) you – The role of civil society in communicating the European Union – staan nu on online.

Nieuws van het EESC

Brexit: het EESC brengt hulde aan zijn Britse leden: “Geen vaarwel, maar tot ziens, mijn vrienden”

Op 22 januari 2020 heeft het EESC zijn Britse leden uitgezwaaid, tijdens de laatste plenaire zitting die zij hebben bijgewoond vóór het vertrek van het VK uit de EU op 31 januari. De 24 leden die het VK vertegenwoordigden ontvingen een gedenkpenning tijdens een ceremonie waarmee het EESC toonde dat het ook na de brexit sterke banden met het Britse maatschappelijk middenveld wil blijven onderhouden.

De prioriteiten van het Kroatische EU-voorzitterschap verdienen onze steun

De prioriteiten van het Kroatische EU-voorzitterschap, het eerste sinds de toetreding tot de Unie in 2013, zijn tijdens de zitting van 22 januari jl. door de minister van Buitenlandse en Europese Zaken van Kroatië, Gordan Grlić Radman, voor het EESC uiteengezet.

Stop de kooien - End the Cage Age

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tijdens zijn zitting in Brussel het Europees burgerinitiatief “Stop de kooien - End the Cage Age” in staat gesteld om zijn doelstellingen en zorgen met betrekking tot het welzijn van landbouwdieren op Europees niveau onder de aandacht te brengen.

Groene toekomst: Europa moet de weg wijzen en het goede voorbeeld geven

De strijd tegen de klimaatverandering stond hoog op de agenda van de EESC-zitting van januari, waar tijdens een debat over de COP25 en de European Green Deal een duidelijk signaal werd afgegeven: er zijn dringende maatregelen nodig om klimaatbescherming en duurzame ontwikkeling gestalte te geven en de Europese Unie moet het voortouw nemen.

We hebben een welzijnsgerichte economie nodig die goed is voor mens en planeet

De EU staat onder druk om iets te doen aan de complexe uitdagingen die zijn ontstaan als gevolg van tien jaar economische ontwrichting, de migratiecrisis, sociale ontevredenheid en aantasting van het milieu. Zoals het EESC in een in januari goedgekeurd advies stelt, moet de EU zich in het belang van haar burgers snel opnieuw uitvinden.

EESC bezoekt Japan om te discussiëren over handel en duurzame ontwikkeling

Leden van het follow-upcomité EU-Japan van het EESC hebben van 27 tot 31 januari een bezoek aan Japan gebracht om de tenuitvoerlegging van de economische partnerschapsovereenkomst (EPO), die sinds februari 2019 van kracht is, te bespreken en de samenwerking met de Japanse tegenhangers te versterken. Tijdens het bezoek vond ook de eerste gezamenlijke dialoog met het maatschappelijk middenveld plaats, waar van gedachten is gewisseld over handels- en duurzame-ontwikkelingsvraagstukken.

Nieuws van de groepen

De groep Werkgevers heeft haar kandidaten voor belangrijke EESC-functies voor 2020 - 2022 gekozen

Groep Werkgevers van het EESC

De groep Werkgevers zal Jacek Krawczyk – de huidige groepsvoorzitter - voordragen voor het EESC-voorzitterschap. Stefano Mallia is tot volgende voorzitter van de groep gekozen. Ook hebben de groepsleden hun kandidaten voor een aantal andere belangrijke functies voor de volgende mandaatsperiode van het EESC gekozen.

Groep Werknemers bespreekt migratie, mensenrechten en de rol van vakbonden op Sicilië

Door de groep Werknemers van het EESC

Op 27 februari brengt de groep Werknemers een bezoek aan Sicilië, een van de punten in Italië waar de meeste migranten en vluchtelingen aankomen. De groep zal luisteren naar de verhalen van migranten en vluchtelingen en met lokale en regionale actoren, vakbonden en maatschappelijke organisaties in gesprek gaan over de meest urgente problemen en uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Tentoonstelling “Small pieces of happiness” van Stasys Eidrigevičius te zien in het EESC

In het EESC is momenteel een tentoonstelling te zien van werken van de beroemde Litouwse kunstenaar Stasys Eidrigevičius, die met zijn schilderijen, tekeningen, boekillustraties, posters, happenings en installaties tal van prijzen heeft gewonnen.

De Internationale Arbeidsorganisatie: 100 jaar sociale bescherming

Nu de IAO haar honderdjarig bestaan viert, organiseert het EESC een tentoonstelling over de geschiedenis en het werk van de organisatie. De tentoonstelling, getiteld 100 years of Social Protection with the International Labour Organization, zal gedurende de hele maand februari te zien zijn in het EESC-gebouw.