EESC-debat met het Roemeense voorzitterschap: burger weer aansluiting doen vinden bij Europa

Op de zitting van het EESC van januari vond een debat met de Roemeense premier Vasilica‑Viorica Dăncilă plaats over de prioriteiten van het Roemeense EU-voorzitterschap voor het eerste semester van 2019. EESC-voorzitter Luca Jahier wees erop hoe belangrijk het aan de vooravond van de Europese verkiezingen is om het vertrouwen van de Europese burger in de politiek te herstellen.

Belangrijk is dat de Europese burger, om wie het uiteindelijk gaat, het Europese integratieproces beter begrijpt, omarmt en zich ermee kan identificeren. "Het debat over de toekomst van Europa op de Sibiu-top vindt plaats op een symbolische datum, Europadag op 9 mei. Dit is het laatste moment vóór de verkiezingen om een verenigd en sterk Europa te laten zien dat dicht bij alle burgers staat en vastberaden is om alles voor hen in het werk te stellen", zei de EESC-voorzitter. "We hebben niet alleen behoefte aan een doeltreffender EU-beleid, maar ook aan een nieuw, positief verhaal om de burgers weer te begeesteren voor het Europese project en hun vertrouwen in de politiek te herstellen, de samenhang te vergroten en tegengewicht te bieden aan populistische trends," voegde hij toe.

Premier Dăncilă verklaarde zich vastberaden om significante vooruitgang te boeken met de meest prangende uitdagingen waar de EU voor staat, teneinde meer eenheid, cohesie, solidariteit en rechtvaardigheid tot stand te brengen. Ook benadrukte ze dat het EU-voorzitterschap van haar land de Europese waarden hoog in het vaandel draagt en wil luisteren naar wat de Europese burger te zeggen heeft over welke richting de EU zou moeten uitgaan. "Dit is een prioriteit voor het Roemeense voorzitterschap. Bij het formuleren van oplossingen en het nemen van besluiten zullen wij het belang van de burger en de maatschappelijke realiteit zo goed mogelijk voor ogen houden. Enkel door de burger voortdurend een stem in het kapittel te geven, kan Europa zijn kracht en samenhang bewaren", verklaarde ze. “Cohesie, een gemeenschappelijke Europese waarde” is dan ook het motto van het Roemeense voorzitterschap. (mp)