"No deal"-brexit brengt de luchtvaart- en chemiesectoren in het VK en de EU in gevaar

Sprekers waren het er tijdens een vergadering op hoog niveau over de gevolgen van de brexit voor de luchtvaart- en chemiesectoren, georganiseerd door de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) bij het EESC, over eens dat het VK de EU-wetgeving moet blijven naleven en dat de Reach-verordening van cruciaal belang is voor de chemiesector. Voor de luchtvaartsector moeten op de belangrijkste onderdelen overeenkomsten over wederkerigheid worden gesloten en moet de geplande overgangsperiode worden verlengd tot ten minste vijf jaar.

"Het is van cruciaal belang dat in de belangrijkste sectoren voor wederkerigheid wordt gezorgd," waarschuwde Jan Pie, secretaris-generaal van de ASD, de vereniging van luchtvaart- en defensiesectoren in Europa. Hij vroeg ook om een langere overgangsperiode. De gevolgen van het uitblijven van een akkoord zouden vooral merkbaar zijn in de leveringsketen, aangezien voor korte levertijden een soepel werkende keten nodig is. Onderdelen steken vaak meerdere keren het Kanaal over voordat het product wordt geassembleerd. Een blokkade op één onderdeel kan de hele leveringsketen lamleggen. Hetzelfde geldt voor het verkeer van werknemers: vakmensen moeten zich snel tussen het VK en de EU kunnen verplaatsen. De belangrijkste zorg voor ondernemingen is de verschillende wetgeving in de EU en het VK.

Volgens Ian Cranshaw, hoofd internationale handel bij de vereniging voor de chemiesector CIA, is een akkoord over de brexit ook onmisbaar voor de chemiesector. De chemiesector is met een omzet van 18 miljard GBP en 150 000 directe en 500 000 indirecte banen van cruciaal belang voor het VK. De sector heeft vooral zekerheid nodig. De organisatie van de heer Cranshaw heeft een enquête uitgevoerd onder de ondernemingen die zij vertegenwoordigt en geen enkel bedrijf heeft aangegeven dat de brexit hen ten goede zou komen.

"De les die we uit deze situatie kunnen leren is dat we de successen van de eengemaakte markt en de vele voordelen van EU-lidmaatschap voor bedrijven en burgers beter moeten communiceren," concludeerde CCMI-voorzitter Lucie Studničná.

De vraag wie er uiteindelijk wel profiteert van de brexit bleef onbeantwoord. (sma)